Na jakie odszkodowanie z OC sprawcy możesz liczyć?


Wypadki samochodowe, w tym drobne stłuczki i pozornie niegroźne zdarzenia drogowe, mają miejsce każdego dnia. Bardzo często powodem jest brawura, zbyt duża prędkość, alkohol lub po prostu chwila nieuwagi. O ile o wypadku często decydują sekundy, niestety równie szybko nie uda nam się uzyskać odszkodowania i dokonać likwidacji szkód. Procedury ubezpieczycieli są na ogół dość długotrwałe i wymagają przedstawienia wielu dokumentów. Jak wnioskować o odszkodowanie z OC sprawcy kolizji? Na jakie odszkodowanie można liczyć?


Odszkodowanie z OC sprawcy – kto może się starać?

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem, jakie zobowiązany jest posiadać każdy kierowca. Oznacza to, że w momencie uczestnictwa w jakimkolwiek zdarzeniu drogowym nasza szkoda zostanie zaspokojona nie przez sprawcę wypadku, ale przez ubezpieczyciela, u którego wykupił polisę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o odszkodowanie z OC sprawcy wnioskować może każdy poszkodowany kierowca. Nie należy się ono natomiast sprawcy wypadku, stąd tak istotną kwestią jest jego ustalenie.

Dokonać tego można bez udziału policji, spisując stosowne oświadczenia, jednak zdecydowanie rozsądniejszym działaniem będzie wezwanie na miejsce wypadku odpowiednich służb. Dlaczego? Policja jednoznacznie ustali sprawcę wypadku i we właściwy sposób to udokumentuje. Notatka policyjna może istotnie przyspieszyć bieg sprawy. Sprawca ma bowiem możliwość wycofania się z podpisanego oświadczenia, tłumacząc to chociażby stresem. Co to oznacza dla poszkodowanego? Konieczność ponownego przyjrzenia się sprawie i ustalenia sprawcy na nowo. W efekcie dłuższy czas oczekiwania na należne odszkodowanie.

Procedura ubiegania się o odszkodowanie z OC sprawcy kolizji

Postępowanie w przypadku ubiegania się o wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy jest co do zasady bardzo podobne. Pierwszym krokiem jest przejście przez procedurę likwidacji szkody. Rozpoczyna się ona od zgłoszenia wypadku – najlepiej jeszcze na miejscu zdarzenia lub po powrocie do domu. Dokonać tego można zarówno drogą telefoniczną, jak i online. Konieczne będzie w takiej sytuacji przekazanie informacji na temat sprawcy wypadku oraz jego okoliczności. Zgłoszenie powinno zostać uzupełnione stosowną dokumentacją.

Obowiązkowo ubezpieczycielowi należy przekazać oświadczenie sprawcy lub notatkę policyjną, o ile policja została wezwana na miejsce zdarzenia. Wymagane są również kopie prawa jazdy oraz dowodów rejestracyjnych sprawcy i poszkodowanego. By przyspieszyć procedurę i ułatwić ubezpieczycielowi podjęcie decyzji o wypłacie odszkodowania, warto załączyć również dokumentację zdjęciową, którą najlepiej sporządzić na miejscu zdarzenia.

Wszystkie przekazane dokumenty i informacje są następnie analizowane przez towarzystwo ubezpieczeń sprawcy wypadku, a do poszkodowanego wysyłany jest rzeczoznawca, który ma za zadanie dokonać wyceny poniesionych przez niego szkód. Stworzony przez niego kosztorys naprawy stanowi podstawę do ustalenia należnego odszkodowania.

Wysokość odszkodowania z OC, czyli na ile możesz liczyć?

Wysłany przez towarzystwo ubezpieczeniowe rzeczoznawca dokonuje oględzin strat poniesionych przez poszkodowanego i na tej podstawie przygotowuje kosztorys. Jest to bardzo istotny dokument, gdyż to właśnie na jego podstawie dochodzi do ustalenia finalnej kwoty odszkodowania. Częstą praktyką firm ubezpieczeniowych jest istotne zaniżanie wartości szkód – np. poprzez uwzględnienie w kosztorysie części zamiennych lub pominięcie części szkód.

Jeśli wyliczona przez ubezpieczyciela kwota nie w pełni nas satysfakcjonuje, pamiętajmy, że możemy się od decyzji ubezpieczyciela odwołać i walczyć o wypłatę wyższego odszkodowania. Walkę tą możemy prowadzić samodzielnie lub z pomocą wyspecjalizowanych podmiotów, które posiadają na tym polu niemałe doświadczenie. Skorzystanie z tej drugiej opcji niewątpliwie niesie za sobą wiele korzyści – pozwala oszczędzić sporo czasu, a dodatkowo zwiększa nasze szanse na pozytywne załatwienie naszej sprawy. Doświadczenie, znajomość przepisów i procedur ubezpieczycieli niewątpliwie stanowią o przewadze takich podmiotów.

Dodaj komentarz