Mosińska Karta Mieszkańca


„Mosińska Karta Mieszkańca” /MKM/ to element polityki społecznej i promocyjnej gminy Mosina, mający na celu wprowadzenie systemu zniżek dla mieszkańców, którzy są zameldowani na pobyt stały lub rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych ze wskazaniem gminy Mosina jako miejsca swojego zamieszkania.

Założeniem programu, poza wprowadzeniem przez gminę Mosina ulg i preferencji w obszarze np. kultury i sportu, jest także zbudowanie bazy partnerów programu – przedsiębiorców, którzy zaoferują mieszkańcom posiadającym MKM dostęp do zniżek, ulg, preferencji lub uprawnień na swoje towary i usługi.

Dla przedsiębiorców przystąpienie do tej inicjatywy jest doskonałą okazją do pozyskania nowych, stałych klientów, promowania działalności gospodarczych, zaś przygotowana oferta obejmująca zniżki z pewnością zachęci mieszkańców do wspierania lokalnych firm poprzez zakupy czy korzystanie z usług na terenie gminy Mosina.

Zapraszamy do włączenia się do programu i podjęcia wspólnych działań, aby Mosińska Karta Mieszkańca na stałe wpisała się w działania prospołeczne i proprzedsiębiorcze.

Dodaj komentarz