Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Poznania


Ponad 3,5 miliona na monitoring

W 2024 roku na rozbudowę i modernizację monitoringu miejskiego Poznań planuje przeznaczyć łącznie ponad 3,5 mln zł. Od początku roku ogłoszono postępowania przetargowe na wybór wykonawcy rozbudowy systemu na terenie osiedla Podolany oraz w rejonie ronda Obornickiego, a także w obszarze osiedli: Zielony Dębiec i Świerczewo – etap III oraz Wilda – etap II.

Dzięki współpracy z Radą Osiedla Stare Miasto i Zarządem Zieleni Miejskiej w 2024 roku nowe kamery zostaną zainstalowane w parkach: im. Karola Marcinkowskiego oraz im. Izabeli i Jarogniewa Drwęskich. W tym roku kontynuowana będzie również wymiana najstarszych kamer funkcjonujących na trasie Traktu Królewsko-Cesarskiego, w obszarze Jeżyc oraz na płycie Starego Rynku (w ramach jego przebudowy). Nowe punkty kamerowe zostaną zainstalowane na newralgicznych skrzyżowaniach dotychczas nieobjętych monitoringiem miejskim – Półwiejskiej i Królowej Jadwigi, Solnej i al. Niepodległości oraz rondzie Obornickim.

System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania jest budowany od 23 lat. Aktualnie w jego ramach funkcjonuje 1 431 kamer. W 2014 roku w Poznaniu było ich 446. WZKiB, RB

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz