Mirosław Wieloch – kandydat do Rady Powiatu Poznańskiego


Mirosław Wieloch – kandydat do Rady Powiatu Poznańskiego, Komorniki – Luboń – Puszczykowo, pozycja 1 na liście KWW Koalicja Obywatelska.

Mirosław Wieloch - kandydat do Rady Powiatu Poznańskiego

MIROSŁAW WIELOCH – żonaty, ojciec dwóch dorosłych synów. Od urodzenia mieszka w Komornikach, pochodzi z rodziny społecznikowskiej. Kandydat jest z zawodu nauczycielem, magistrem historii oraz absolwentem studiów podyplomowych. Pracował w Szkole Podstawowej w Plewiskach, a później w Szkole Podstawowej w Komornikach. Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych, jest wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Komornickiej.  Mirisław Wieloch posiada doświadczenie samorządowe. W mijającej kadencji samorządu powiatowego pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego. Był członkiem Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego, Komisji Komunikacji i Infrastruktury oraz Komisji Bezpieczeństwa.

W mijającej kadencji Powiat Poznański dobrze współpracując z samorządem gminy Komorniki przyczynił się w znaczny stopniu do powstania węzła – tunelu na ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach, był głównym inwestorem budowy obwodnicy Chomęcic i Głuchowa, ścieżki pieszo-rowerowej Komorniki-Szreniawa. Przy tych inwestycjach samorząd powiatowy pozyskał zewnętrzne środki finansowe, które w znaczny sposób pomogły zrealizować bardzo ważne inwestycje drogowe na terenie gminy Komorniki.

Jeśli kandydat otrzyma ponowne zaufanie od wyborców w nowej kadencji chciałby kontynuować pracę w Radzie Powiatu Poznańskiego na rzecz:

– poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poprzez usprawnienie działań Policji oraz służb ratunkowych,

– zwiększenia nakładów finansowych na programy profilaktyczne ochrony zdrowia,

budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Komorniki-Plewiska ( prace projektowe są na ukończeniu)

– współpracy z organizacjami pozarządowymi,

pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację wspólnych projektów inwestycyjnych z samorządem gminnym.

Mirosław Wieloch jako doświadczony samorządowiec poprzez swoją wieloletnią działalność zna środowisko lokalne, jego problemy i potrzeby.

Mirosław Wieloch - kandydat do Rady Powiatu Poznańskiego

DO SAMORZĄDU POWIATOWEGO PROPONUJEMY LUDZI SPRAWDZONYCH I DOŚWIADCZONYCH !  

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY  KOALICJA OBYWATELSKA

Dodaj komentarz