Maturzyści rozpoczęli egzaminy


Maturzyści przystąpili do egzaminu dojrzałości. We wtorek sprawdzili swoją wiedzę z języka polskiego. W Poznaniu wszystko przebiegło bez poważniejszych zakłóceń. W tym roku, oprócz odpowiedzi na pytania zamknięte i otwarte, absolwenci liceów i techników musieli napisać rozprawkę – odwołując się do „Lalki” Bolesława Prusa lub „Ziemi obiecanej” Władysława Reymonta. Alternatywą była analiza wiersza „Strych” Beaty Obertyńskiej. Jutro egzamin z matematyki.

W poznańskich szkołach maturę zdaje w tym roku około 8,8 tys. osób (niektórzy poprawiają wynik z zeszłego roku i do egzaminu podchodzą po raz drugi). Maturzyści muszą przystąpić do trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych – z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym. W związku z pandemią, tak jak w roku ubiegłym, zrezygnowano z części ustnej. Materiał został także nieco okrojony.

Pierwszego dnia egzaminów maturzyści sprawdzili swoją wiedzę z języka polskiego. Tradycyjnie musieli zmierzyć się z pytaniami otwartymi, zamkniętymi oraz dłuższą wypowiedzią pisemną. W przypadku tej ostatniej do wyboru były dwie rozprawki.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz