Mamy najniższe bezrobocie


Tylko 22 osoby na 1000 poszukiwało w czerwcu pracy w Poznaniu. Stopa bezrobocia w Poznaniu wyniosła 3,9 procent i była najniższa w Polsce.

 

Zarejestrowany w Urzędzie Pracy jest 12,2 tys. bezrobotnych. W Poznaniu i powiecie poznańskim liczba osób bez pracy wyniosła 18,4 tys. i była o ponad 400 osób mniejsza niż miesiąc wcześniej.

Najczęściej pracy poszukiwały osoby po 50. roku życia. Stanowiły one ponad 1/4 osób bezrobotnych. Co dziewiąta osoba bezrobotna nie ukończyła 25 lat. W czerwcu było ich 2,1 tys., w tym co dziesiąta była absolwentem szkoły wyższej. W ciągu miesiąca do Powiatowego Urzędu Pracy zgłosiło się 2,1 tys. osób bezrobotnych, a 1,1 tys. osób podjęło pracę. Co dziesiąta osoba poszukująca pracy została objęta zwolnieniem grupowym.

Blisko 1/3 poszukuje pracy ponad rok, co czwarty bezrobotny nie posiada kwalifikacji zawodowych, prawie co drugi legitymuje się co najwyżej wykształceniem gimnazjalnym. Na koniec czerwca co dwudziestypiąty bezrobotny korzystał z różnych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu.

Stopa bezrobocia w powiecie poznańskim wyniosła 4,2%. Niższy jej poziom odnotowano jedynie w Poznaniu, Warszawie i Sopocie. Na 1000 mieszkańców aglomeracji poznańskiej przypadało 21 osób poszukujących pracy.

th

Fot. J. Podolski

Dodaj komentarz