Letnie staże w urzędzie


Trwa nabór na kolejną edycję Programu Staży Studenckich. Do 18 czerwca można wysyłać zgłoszenia. Na chętnych czeka 99 miejsc, z czego 13 po raz pierwszy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Staże potrwają cztery miesiące.

Urząd Miasta Poznania

Staże będą realizowane od sierpnia do końca listopada. Program skierowany jest do studentek i studentów jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia – dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych. Kandydatki i kandydaci ubiegający się o staż powinni studiować kierunek odpowiadający profilowi danego biura lub wydziału. O ich kompetencjach i zadaniach można przeczytać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Obecnie Program Staży Studenckich ma formułę 4-miesięcznej pełnopłatnej edycji. Na osoby, które się zakwalifikują, czeka wynagrodzenie w wysokości 6 744 zł brutto (za cały okres stażu).

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz