Laureaci konkursu o Nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za najlepszą książkę o Wielkopolsce w roku 2020 ogłoszeni!


W trakcie gali rozdania nagród, która odbyła się dzisiaj po raz czwarty wybrano laureatów Nagrody PTPN za najlepszą książkę o Wielkopolsce. Partnerem konkursu i fundatorem nagród głównych była Grupa Cichy-Zasada, natomiast patronatem honorowym objął go marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

W kategorii literatura naukowa wybrano książkę Stanisława Borowiaka, pt. Dwór a wieś folwarczna w Poznańskiem w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, wydana przez Wydawnictwo Nauka i Innowacje (Poznań, 2020). Jak czytamy w laudacji napisanej przez prof. Tomasza Jurka, publikacja opiera się na jego (przypis: autora) dysertacji doktorskiej napisanej i obronionej pod kierunkiem prof. Witolda Molika. Autor należy więc do znakomitej poznańskiej szkoły badań nad XIX wiekiem. Przedmiotem swej pracy uczynił relacje między dworem a wsią folwarczną w Wielkim Księstwie Poznańskim. W centrum uwagi stają więc nie chłopi-gospodarze ze wsi włościańskich, ale robotnicy rolni. To bardzo ważna grupa społeczna, stanowiąca niegdyś jeden z najliczniejszych elementów struktury społecznej, a mimo to nie budząca dotąd żywszego zainteresowania historyków. Praca ma więc w istocie niemal pionierski charakter. Na uznanie zasługuje sposób ujęcia podjętej problematyki. (…) Praca cechuje się zarazem wielką sumiennością metodyczną i znakomitym warsztatem, oparta jest na niezwykle rozległej kwerendzie źródłowej. Dzieło to na pewno zajmie trwałe miejsce w dorobku polskiej historiografii. Przy tych walorach ogólnych stanowi zarazem bardzo ważne studium.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz