Kto dziedziczy spadek?


Prawo spadkowe jest dość zawiłe, przez co niektóre osoby mają czasami problem z ustaleniem, jaka jest właściwa kolejność dziedziczenia oraz kto tak naprawdę ma prawo do spadku. Warto jednak poświęcić swój czas na zapoznanie się z zasadami dziedziczenia ustawowego, aby w razie śmierci spadkodawcy można było nie tylko starać się o należną część, ale w razie potrzeby również podjąć kroki prowadzące do odrzucenia spadku.

  1. Zasady dziedziczenia ustawowego
  2. Jak wygląda proces odrzucenia spadku?
  3. Prawo spadkowe a wydziedziczenie
  4. Czy polskie uprawo uznaje zapisy zawarte w testamentach?

Najważniejsze informacje na temat tego, jak przebiega dziedziczenie ustawowe, kto może wystąpić o zachowek oraz jaką rolę w tym wszystkim odgrywa prawidłowo przygotowany testament, znajdziesz w dalszej części artykułu.

Zasady dziedziczenia ustawowego

Obowiązujące w Polsce przepisy jasno określają, że dziedziczenie może przebiegać na jeden z dwóch sposobów. Pierwszy z nich wymaga spisania testamentu, co wbrew pozorom wciąż jest bardzo rzadko praktykowane. Z tego powodu w przypadku nawet 90% spraw stosowane jest dziedziczenie ustawowe. To właśnie ten drugi sposób jasno określa, komu i w jakiej części należy się spadek po zmarłym. W niektórych przypadkach brak testamentu może wynikać z tego, że dana osoba nie była przywiązana do swojego majątku lub po prostu odpowiadały jej zapisy związane z prawem spadkowym.

W kodeksie postępowania cywilnego określają między innymi porządek dziedziczenia. Pozwala to wyeliminować nieporozumienia w przypadku określania, którzy członkowie rodziny mogą otrzymać pieniądze lub inne kosztowności. Zgodnie z zapisami prawa spadkowego, w pierwszej kolejności spadek dziedziczony jest przez dzieci oraz małżonka. W takiej sytuacji każdy otrzymuje taką samą ilość, z wyjątkiem małżonka. Prawo spadkowe określa, że jego część nie może być mniejsza niż 25% całego spadku. Warto mieć na uwadze, że dzieci adoptowane dziedziczą na takich samych zasadach, jak dzieci biologiczne.

W przypadku śmierci osoby bezdzietnej kolejność dziedziczenia z oczywistych powodów wygląda nieco inaczej. W takiej sytuacji do spadku upoważniony jest małżonek oraz rodzice zmarłego. W sytuacji, w której z chwilą otwarcia spadku okazuje się, że dana osoba nie miała ani małżonka, ani dzieci, całość trafi w ręce rodziców. Jeżeli jednak nie doczekają oni czynności towarzyszących otwarciu spadku, można go przekazać rodzeństwu zmarłej osoby.

Jak wygląda proces odrzucenia spadku?

W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność zrezygnowania ze spadku, co najczęściej ma miejsce wtedy, gdy pozostawione przez zmarłego długi są większe niż wartość jego majątku. W takich sytuacjach konieczne jest odrzucenie spadku, co wymaga złożenia stosowanego oświadczenia. Stanowisko prawne spadkobiercy można potwierdzić zarówno przed sądem, jak i notariuszem. Nie można jednak pominąć terminu wynoszącego 6 miesięcy. Dokładnie pół roku od momentu dowiedzenia się o powołaniu do spadku ma spadkobierca na jego odrzucenie.

Prawo spadkowe a wydziedziczenie

Może się okazać, że ze względu na istniejący testament, podział majątku spadkowego wyklucza osobę, która według tego, na co wskazują przepisy prawa spadkowego, powinna otrzymać część pieniędzy lub majątku. W takich sytuacjach może ona starać się o zachowek, który najczęściej wynosi połowę tego, co dana osoba otrzymałaby, gdy zachowany został standardowy dział spadku. Jeżeli więc sąd da potwierdzenie stwierdzenia nabycia spadku, a dana osoba została pominięta, może zacząć działać w kwestii wypłacenia zachowku.

Wyjątkiem jest jednak wydziedziczenie. Przyjęcie spadku przez któregoś ze spadkobierców nie będzie możliwe, jeżeli testament zmarłego został prawidłowo przygotowany i uwzględniono w nim wydziedziczenie jednego ze spadkobierców. Wówczas nie ma ona żadnych praw do tego, aby ubiegać się o spadek lub zachowek.

Czy polskie uprawo uznaje zapisy zawarte w testamentach?

Jak pokazuje przykład wydziedziczenia, zapisy testamentu są jak najbardziej uznawane przy podziale spadku. Trudno więc zrozumieć, dlaczego tak niewiele osób decyduje się na przygotowanie testamentu, szczególnie że wbrew pozorom jest to bardzo proste. Najważniejszym argumentem przemawiającym za przygotowaniem testamentu jest jednak to, że ostatnia wola spadkodawcy ma pierwszeństwo nad zapisami ustawy.

Najprościej jest przygotować testament wtedy, gdy chce się podzielić majątek procentowo. W takim przypadku należy po prostu dokładnie wszystko spisać pismem odręcznym, dodać aktualną datę i podpisać się na końcu dokumentu. Przygotowanie tego typu testamentu nie wymaga nawet wizyty u notariusza, więc wszystko można załatwić w zaciszu własnego domu.

Jeżeli spadkodawca chce uniknąć podziału procentowego, a zamiast tego zamierza konkretnym osobom przekazać po śmierci określone składniki swojego majątku, konieczna będzie wizyta u notariusza. Wówczas to notariusz zadba o to, aby dokument został przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Tekst został przygotowany na podstawie informacji z portalu: Adwokat Poznań Prawo Spadkowe.

Dodaj komentarz