Kredyt hipoteczny a rejestr dłużników


Możliwość wzięcia kredytu hipotecznego zależy od wielu czynników. Jednym z nich, który może rzutować na ocenę wniosku przez bank, jest to, jak do tej pory przebiegało spłacanie przez nas zobowiązań. Było terminowe, czy też może czas płatności został przekroczony, jakich sum to dotyczyło, jakich okresów. Może się okazać, że nawet wysokie zarobki i potencjalna zdolność kredytowa nie wystarczą, jeśli jesteśmy wpisani do rejestru dłużników lub klientów niesolidnych.

Kredyt hipoteczny a rejestr dłużników

Czym jest KRD i kto może się tam znaleźć?

Krajowy Rejestr Długów jest największą w Polsce platformą wymiany informacji gospodarczej.

KRD gromadzi w swoich bazach szczegółowe informacje finansowe dotyczące zarówno firm, jak również osób fizycznych. Aby trafić na listę dłużników KRD, muszą być spełnione warunki przekroczonego czasu płatności o co najmniej 60 dni oraz wartości zadłużenia o 200 zł dla osoby fizycznej oraz 500 zł dla podmiotów gospodarczych. Ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura dłużników musi zostać doręczone przynajmniej miesiąc przed zgłoszeniem.

KRD posiada tylko aktualne informacje na temat zadłużenia. Oprócz tych danych znajdziemy również informacje gospodarcze o akcjonariuszach i wspólnikach dłużnika będącymi osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

Za co można trafić do KRD?

Powodami znalezienia się w rejestrze może być:
– brak terminowych spłat kredytów i pożyczek,
– brak terminowych spłat czynszu za mieszkanie,
– brak zapłaty faktur w terminie,
– nieterminowe regulowanie rachunków za usługi telekomunikacyjne, dostarczanie mediów i inne,
– nieuregulowane zasądzone alimenty,
– brak spłaty mandatów,
– przejazd bez ważnego biletu w komunikacji miejskiej,
– nieopłacone ubezpieczenie,
– nieuregulowanie w terminie opłat wobec urzędów.

Jak sprawdzić, czy jesteś zapisany w KRD?

Aby pobrać raport na swój temat i sprawdzić dane zapisane w KRD wystarczy wejść na stronę internetową KRD.PL, zalogować się podając dane osobowe oraz załączając skan dowodu osobistego. Założenie pakietu jest bezpłatne i ważne bezterminowo. Potrzebne informacje z raportu KRD sprawdzisz kompleksowo i zdalnie przez internet.

Czego możesz dowiedzieć się z raportu KRD?

W raporcie KRD możesz sprawdzić, czy ktoś nie wziął kredytu na Twoje nazwisko. Potwierdzić czy nie będziesz miał trudności z otrzymaniem kredytu. Zabezpieczyć się przed niewypłacalną lub będącą w słabej kondycji firmą, z którą planujesz rozpocząć współpracę.

Czym jest BRKN i co go odróżnia od KRD?

BRKN to Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych prowadzony przez Związek Banków Polskich. Jest bazą, w której rejestrowani są klienci niespłacający terminowo swoich zobowiązań kredytowych wobec banków należących do Związku Banków Polskich, jak również posiadający przeterminowane opłaty i prowizje w ramach prowadzonych kont osobistych i firmowych. Banki weryfikują w BRKN klientów niesolidnych i odrzucają możliwość zaciągnięcia przez nich kolejnych zobowiązań. Klient, podpisując umowę z bankiem, wyraża jednocześnie zgodę na zapisywanie oraz przechowywanie danych w BRKN.

Kiedy możesz trafić na listę BRKN?

Powodem zapisania klienta w BRKN jest nieterminowa spłata zobowiązań wobec banku przekraczająca 60 dni. Przeterminowane płatności mogą dotyczyć nie tylko rat kredytu, ale również prowizji czy innych opłat np. za prowadzenia konta, odnowienie limitu kredytowego w koncie czy też opłaty rocznej za korzystanie z karty kredytowej. Aby zostać zarejestrowanym przez bank w BRKN jako niesolidny klient,  kwota zaległości musi wynosić minimum 200 zł w przypadku osoby fizycznej oraz 500zł w przypadku przedsiębiorcy.

Przez jaki czas zapis istnieje w BRKN?

Nieuregulowane zobowiązania widnieją w BRKN przez 10 lat. Kiedy klient zdecyduje się na spłatę zaległego zadłużenia wówczas jego dane zostaną usunięte z BRKN po okresie 2 lat od zakończenia spłaty. Należy jednak pamiętać, że BRKN może przetwarzać dane bez zgody klienta nawet do 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania.

Konsekwencje wpisu do KRD i BRKN

Choć rejestry KRD i BRKN różnią się od siebie, to należy pamiętać, że konsekwencje wpisania na listę niesolidnych klientów są podobne i mogą w przyszłości znacznie utrudnić lub wręcz uniemożliwić  otrzymanie kredytu, pożyczki czy limitu w koncie, jak również skorzystanie z innych usług świadczonych przez dostawców internetu, telekomunikacji czy innych mediów

Artykuł przygotowany przez CreditSpace.pl, platformę oferującą porównanie i wybór najlepszych kredytów on-line oraz bezpłatne wsparcie ekspertów.

 

Dodaj komentarz