Komorniki mają swoją flagę


Tegoroczna uroczysta sesja Rady Gminy Komorniki, która odbyła się 2 czerwca w ramach święta gminy zapisze się w kartach historii Komornik. Głównym jej punktem programu było podjecie uchwały  w sprawie przyjęcia flagi gminy Komorniki.

– Z podobnym zamiarem nosili się radni już 20 lat temu – mówił przewodniczący Rady Gminy Marian Adamski. Od dziś gmina Komorniki ma, oprócz herbu, także flagę, która identyfikuje jej charakter i będzie symbolem dla jej mieszkańców. Podjęcie uchwały poprzedziły konsultacje z kierownikiem Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu, Tadeuszem Jeziorowskim, który podczas sesji wygłosił interesujący wykład o weksyliach polskich:

– Flaga gminy Komorniki złożona z dwóch pasów, górnego zielonego i dolnego żółtego, jest odniesieniem do walorów krajobrazowych gminy, gdzie zieleń symbolizuje chlubę gminy – lasy Wielkopolskiego Parku Narodowego, a kolor żółty złoto zbóż, dziś uprawianych już w niewielkim stopniu, ale w przeszłości stanowiących podstawę utrzymania zamieszkałych tu komorników, których praca przynosiła dochód biskupstwu poznańskiemu (Komorniki były własnością biskupstwa poznańskiego od XIII w. aż do rozbiorów). Wąski pas biało-czerwony na styku obu barw nie tyle rozdziela dwie podstawowe barwy flagi, ile przez symboliczny zestaw bieli i czerwieni łączy miejscową społeczność ze swoją wielkopolską ziemią, będącą w przeszłości kolebką państwowości polskiej (biel i czerwień są zarówno barwami narodowymi, jak i Wielkopolski – czyli dawnej, starej Polski, Polonii Maior).

Zaszczyt pierwszego wciągnięcia fagi na maszt, przypadł przewodniczącemu Rady Marianowi Adamskiemu. Kiedy flaga gminy Komorniki dumnie załopotała na wietrze, świadkowie tej historycznej chwili przyjęli to okrzykami radości i aplauzem.

Dodaj komentarz