KOMkarty tylko do końca kwietnia!


Przez ponad 10 lat KOMkarty służyły jako nośnik biletów okresowych. Od 1 maja bilet naładujemy wyłącznie na kartę PEKA. Zrobimy to też w nowych punktach,  których docelowo będzie 200.

Karta-PEKA

Zapowiadane od stycznia pożegnanie z KOMkartą stanie się faktem. Wysłużone KOMkarty, funkcjonujące w transporcie publicznym Poznania (a potem także aglomeracji poznańskiej) od 2003 roku, powoli odchodzą do przeszłości. Przed dekadą były synonimem nowoczesności i umożliwiły wprowadzenie biletów elektronicznych, dziś ustępują miejsca znacznie nowocześniejszej, funkcjonalniejszej i lepiej zabezpieczonej karcie PEKA.

Wymianę tych kart ZTM zaczął 1 października 2011r., proces był rozciągnięty w czasie po to, żeby każdy mógł wybrać dogodny dla siebie czas na wymianę karty. Do wtorku – 15 kwietnia 2014r. – wyrobiono 198 tys. 418 kart PEKA.

Ważne dla dzieci i studentów

Od 1 maja ruszy sprzedaży biletów okresowych wyłącznie na kartę PEKA z wyjątkiem: dzieci w wieku od 6. do 13. roku życia, które (do czasu rozpoczęcia dystrybucji kart PEKA Junior, która ma ruszyć w lipcu) wciąż będą mogły kupować bilety okresowe na KOMkartę, oraz studentów, którzy do 30 czerwca 2014 r. jako nośnika biletów okresowych mogą używać Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS).

Od 1 lipca 2014r. – w momencie wejścia w życie nowej taryfy biletowej – studenci obecnego I roku także będą mogli używać ELS w systemie PEKA. Będzie to dotyczyło także części studentów II roku. Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckich (które wyrabia ELS) dokonało aktualizacji apletu PEKA na wszystkich ELS, które spełniają wymogi techniczne systemu. W efekcie, część ELS studentów obecnego II roku także może funkcjonować w systemie PEKA. Niebawem ruszy specjalna aplikacji dla studentów, która umożliwi sprawdzenie, która ELS funkcjonuje w systemie PEKA.

Zwrot kaucji

Bilety okresowe dla których nośnikiem jest KOMkarta są ważne, aż do zakończenia terminu ich obowiązywania. Właściciele KOMkarty po jej zdaniu mają prawo do zwrotu kaucji uiszczanej w momencie wydawana tego nośnika. Wynosi ona 8 lub 16 złotych. Zróżnicowanie wynika z promocyjnej kwoty 8 zł, wprowadzonej przez MPK Poznań na początku dystrybucji KOMkart. Karta PEKA jest wydawana bezpłatnie.

Dodaj komentarz