Jednak przejścia podziemne!


Pod koniec tego roku mają rozpocząć się pierwsze prace drogowe przy budowie nowego węzła komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania ulic Matyi i Towarowej. Trigranit, firma budująca nowy poznański dworzec kolejowy wraz z centrum handlowym i parkingami, otrzymała od miasta pozwolenie na realizację prac drogowych.

Oznacza to, że w tym rejonie powstanie nowy układ dróg wraz z  przystankami komunikacyjnymi i z… przejściami podziemnymi. Nie będzie zatem skrzyżowania, gdzie ruch pieszy odbywać się będzie na jednym poziomie z samochodowym i tramwajowym, czyli z przejściami przez jezdnie, co sugerowały Stowarzyszenie My Poznaniacy i Inwestycje dla Poznania.

O budowie przejść podziemnych zadecydowali urzędnicy miejscy, mimo planów inwestora – Trigranitu, budowy przejść przez jezdnię, a także sugestii wspomnianych stowarzyszeń, by takich tuneli nie budować, bo utrudniają ruch pieszym, zwłaszcza tym podążającym na dworzec lub z dworca z ciężkim bagażem, a także cyklistom.

Latem Zarząd Dróg Miejskich złożył do wydziału urbanistyki i architektury poznańskiego magistratu wniosek o pozwolenie budowy węzła komunikacyjnego przy nowym dworcu. Zdaniem ZDM-u na tym nowym węźle wskazana jest budowa tuneli, bo most Dworcowy i ulica Matyi są trasą przelotową. Ruch samochodowy i tramwajowy jest tam duży i prędkość pojazdów jest większa, a chodzi o bezpieczeństwo. Przeciwnego zdania są stowarzyszenia, którzy bezpieczeństwo widzą dzięki spowolnieniu ruchu. Sygnalizacja świetlna zainstalowana na tym węźle, ograniczenia w prędkości pojazdów oraz przejścia w poziomie jezdni byłyby tymi elementami, które preferują pieszych, a także rowerzystów, a nie samochody.

Prof. Jan Gehl, wybitny duński urbanista, który gościł latem w Poznaniu też jest przeciwnikiem budowy przejść podziemnych, które nie są przyjazne mieszkańcom, utrudniają pieszym szybką komunikację. Trudno nie uznać tych racji, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, jakie będą czekały pieszych z bagażem komplikacje w tym rejonie: labirynt zejść i wejść po schodach: z przystanków tramwajowych do dworca, gdzie też są liczne schody i przejścia do peronów. Zdawać się może, iż realizowany nowoczesny dworzec może być doskonałym przykładem obiektu z torami przeszkód.

Budowa nowego węzła przy ulicy Matyi i Towarowej stanowić będzie pierwszy etap realizacji dróg w rejonie nowego dworca. Wiosną ruszą prace przy budowie wewnętrznych dróg dojazdowych i parkingów w sąsiedztwie Zespolonego Centrum Komunikacyjne. Etap ten nie będzie stanowił utrudnienia dla kierowców i pieszych, a także pasażerów komunikacji miejskiej podążających ulicą Matyi. Końcówka jesieni zapowiada się więc – obok Kaponiery – pod znakiem kolejnych utrudnień komunikacyjnych w centrum miasta.

 

Tekst i zdjęcia: Andrzej Świątek

 

Dodaj komentarz