Jakie cechy powinien mieć dobry lider? Odporność psychiczna to podstawa


W pracy każdy zespół musi zmierzyć się z różnymi wyzwaniami, którym towarzyszy stres. Nie oznacza to, że trzeba być skazanym na wysoki poziom napięcia i związanego z nim dyskomfortu. Współczesna psychologia uczy, jak skutecznie sobie z nim radzić. Jakie cechy charakteryzują dobrego lidera?

rozmowa

Odporność psychiczna jest jednym z najważniejszych czynników, decydujących o radzeniu sobie z różnymi problemami i wyzwaniami. Lider jest osobą, która ma prowadzić zespół do ściśle określonych celów. Podczas codziennych zadań pojawiają się różnego typu napięcia, związane z odmiennymi potrzebami jednostek, ale też z presją czasu. W tego typu wyzwaniach na plan pierwszy wysuwa się odporność psychiczna – tak lidera, jak i członków zespołu. Na szczęście istnieją specjalne warsztaty, dzięki którym można ją rozwijać i wzmacniać.

Po pierwsze: odporność psychiczna

Odporność psychiczna – warsztaty dla liderów służą wyrabianiu dobrych praktyk w zakresie odporności na stres i codzienne wyzwania. Dzięki ćwiczeniom indywidualnym i grupowym lider dowie się, w jaki sposób wzmocnić własną odporność psychiczną oraz nauczyć tego osoby ze swojego zespołu. Efekty, jakie można uzyskać, uczestnicząc w warsztatach, to przede wszystkim zwiększenie samoświadomości, w jaki sposób odporność psychiczna determinuje konkretne zachowania, efektywność oraz samopoczucie. To również szansa na określenie poziomu własnej odporności psychicznej. Część zajęć teoretycznych dotyczy zapoznania uczestników z modelem 4C (Mental Toughness), który daje dobre rozeznanie we własnych zasobach mentalnych. Wśród ćwiczeń praktycznych, które stanowią aż 70% wszystkich zajęć, liderzy będą mogli przetestować metody, mające pozytywny wpływ na ich poziom odporności. Podczas zajęć zostanie omówione studium przypadku. Pojawi się również moderowana dyskusja i facylitacja. Nie zabraknie ćwiczeń coachingowych.

Wśród zagadnień, jakie zostają poruszone podczas warsztatów z odporności psychicznej liderów, pojawią się tematy takie jak:

– siła i odporność psychiczna liderów,
– model Mental Taughness 4C – filary odporności psychicznej,
– raport MTQ48,
– wpływ odporności psychicznej na zachowania w trudnych sytuacjach,
– psychofizjologia stresu,
– praca z zakresem poczucia odpowiedzialności,
– mapa odporności zespołu,
– sposoby radzenia sobie z napięciem.

Po drugie: komunikatywność

Komunikacja werbalna to sposób przekazywania komunikatów i informacji przy pomocy mowy zrozumiałej dla rozmówców. To również bazowanie na treściach pisanych, które za pomocą zwrotów i wyrażeń odzwierciedlają myśli i odczucia autorów. Komunikacja werbalna i niewerbalna składają się na całość przekazu. Komunikacja niewerbalna polega na zastosowaniu, świadomym lub nie, gestów, mimiki, intonacji tonu głosu podczas rozmowy. Jasne formułowanie myśli, neutralny ton mówienia, akcentowanie odpowiednich słów – taka postawa buduje autorytet i szacunek wśród rozmówców. Łączenie komunikacji niewerbalnej z werbalną jest ważne – ze względu na to, że w przypadku braku tej drugiej odbiorca może odbierać mylne sygnały lub dopatrywać w gestach na przykład fałszu. Gesty wymuszone lub nienaturalne również prowadzą do braku spójności przekazu.

Dodaj komentarz