Jak zainstalować czujnik momentu obrotowego?


Momentomierze to urządzenia, które wyróżniają się bardzo wysokim poziomem precyzji. To z kolei przekłada się na zapewnienie dużej wydajności w wielu układach mechanicznych. Odpowiednio dobrany czujnik momentu obrotowego ma zatem istotne znaczenie, dlatego też inżynierowie poświęcają sporo czasu na szukanie opisywanych urządzeń. Oprócz tego, konieczne jest zwrócenie uwagi na sam proces instalacji w testowanym układzie napędowym.

Dlaczego właściwa instalacja ma tak duże znaczenie?

Prawidłowość całego procesu instalacyjnego jest ważna z co najmniej dwóch powodów. Pierwszym z nich jest możliwość zmniejszenia niepewności pomiaru, zaś drugim zmniejszenie ryzyka awarii. Jeśli pojawią się błędy, mogą mieć one katastrofalne skutki dla stanowiska testowego.

Czujnik momentu obrotowego to bardzo czułe urządzenie, dlatego też konieczne jest zachowanie daleko idącej ostrożności. W trakcie jego transportowania, nie wolno zapomnieć o wcześniejszym zabezpieczeniu i dokładnym zapakowaniu. Trzeba też pamiętać o właściwej konstrukcji układu napędowego, gdyż wpływa to na wydajność oraz czas eksploatacji systemu pomiarowego. Ponadto niezbędne jest wyważenie czujnika momentu obrotowego, co pozwoli zminimalizować ryzyko uszkodzeń spowodowanych wibracjami.

Prawidłowa instalacja przetwornika momentu – na czym polega?

W trakcie projektowania układu napędowego i montażu czujnika momentu obrotowego trzeba pamiętać o zastosowaniu się do podstawowych zasad mechanicznych. Z drugiej strony, różne konfiguracje wiążą się z wykorzystaniem różnych parametrów mechanicznych, co pozwoli osiągnąć maksymalną wydajność. Przykładowo, w trakcie pomiaru szczytowego momentu obrotowego, niezbędne jest skrętnie sztywne sprzęgło. Umożliwi ono bowiem przekazywanie dokładnych informacji o momencie obrotowym, przy jednocześnie wysokich obrotach. Z drugiej strony, przy mniejszej prędkości można zmniejszyć sztywność sprzęgła. Prawidłowa instalacja czujnika umożliwia pomyślne przeprowadzenia pomiarów.

Dodaj komentarz