Inwestycje w gminie Mosina


Trwają kolejne inwestycje  w gminie Mosina.

Piaskowa i Łąkowa

Trwa budowa ul. Piaskowej i Łąkowej (brakującego odcinka – chodnika po jednej stronie) w Mosinie.
Wykonana zostanie jezdnia i chodnik na odcinku od ul. Czereśniowej do ul. Łąkowej. Wykonano już kanalizację deszczową oraz krawężniki. w trakcie budowy jest kanał teletechniczny.  Obecnie ze względu na aurę prace są na razie wstrzymane.

Wykonawca: Marek Dachtera Zakład Robót Drogowych z Puszczykowa
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie:  709 944, 08  zł

Ścieżka pieszo-rowerowa w Daszewicach

Rozpoczęły się prace nad budową kolejnego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Poznańskiej w Daszewicach. Projekt obejmuje wykonanie dwustronnej ścieżki pieszo-rowerowej do granic miejscowości oraz ścieżki rowerowej jednokierunkowej z dopuszczeniem ruchu pieszego w granicach miejscowości. Prace obejmują także przesunięcie istniejących słupów oświetlenia ulicznego.  Częściowo wykonano już zjazdy z posesji. Obecnie prace są wstrzymane ze względu na aurę pogodową.

Wykonawca:  Michał Pawlicki M-Bud-Trans z Lubonia
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie:  211 342,35  zł

Tekst. J. Nowaczyk, fot. Daniel Schoenrandt / źródło Urząd Miejski w Mosinie

 

 

Dodaj komentarz