Integracja komunikacji publicznej Poznania i Rokietnicy


Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz Urząd Gminy Rokietnica planują wprowadzenie od 1 lipca  nowej organizacji linii oraz opłat za korzystanie z komunikacji publicznej na terenie gminy Rokietnica. Jest to związane z integracją transportu zbiorowego Miasta Poznania i Gminy Rokietnica.

 

mapa stref taryfowych od 1 lipca 2014r.

 

 

 

Obecny układ komunikacyjny na terenie Gminy Rokietnica oraz części Poznania ulegnie modyfikacji. Nowe połączenie uzyskają mieszkańcy ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy.
Zwiększona zostanie częstotliwość kursowania autobusów pomiędzy Rokietnicą a Poznaniem. Znacząco poprawiona zostanie częstotliwość kursowania autobusów na ulicy
Sianowskiej w Poznaniu.

 

W wyniku przeprowadzonych dodatkowych konsultacji z Radami Osiedli w Poznaniu oraz z sołectwami na obszarze gminy Rokietnica wprowadzone zostały korekty do stanu
przedstawianego na dzień 1 lutego 2014 polegające m. in. na zwiększeniu liczby kursów z Kiekrza do pętli Ogrody, a także zapewnieniu wybranymi kursami bezpośredniego dojazdu
z Żydowa do pętli Ogrody. W związku z powyższym korekcie uległy trasy przejazdu linii nr 61, 833, 891 oraz 893.

Dodaj komentarz