Gdzie znaleźć pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych?


Procedura uzyskania dotacji z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych obejmuje kilka podstawowych etapów. Często potrzebna jest też pomoc, jaką jest doradztwo unijne przez wykwalifikowane firmy.

Jako wnioskodawca powinieneś zacząć od stworzenia planu projektu, następnie wybrać odpowiedni program, a na końcu przygotować i złożyć wniosek o dofinansowanie. Jeśli projekt zostanie zatwierdzony, nastąpi jego realizacja, niosąc za sobą kolejne zobowiązania. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak krok po kroku wygląda system grantów z perspektywy wnioskodawcy, możesz skontaktować się z firmą taką jak Edoradca, którzy są ekspertami od pozyskiwania funduszy i o wszystko zapytać.

Stworzenie szczegółowego planu projektu — doradztwo unijne

Na początek konieczne jest wyjaśnienie, na co potrzebujesz pieniędzy, a następnie opracowanie szczegółowego planu projektu. Projekt powinien mieć jasno określony cel, logiczną strukturę oraz identyfikować grupy docelowe, na których się skupia. Budżet wymaga szczególnej uwagi i należy poświęcić wiele czasu na dokładnej analizie finansowania projektu. Znalezienie odpowiedniego programu i jego specyficznego obszaru interwencji pasującego do planowanego projektu często spędza sen z powiek — właśnie dlatego warto też korzystać z pomocy profesjonalnych firm, dla których pozyskiwanie dotacji unijnych jest po prostu codziennością.

Znajdź odpowiednią dotację i dostosuj swój projekt

Wychodząc od celu planu projektu, należy poszukać odpowiedniego programu umożliwiającego finansowanie projektu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie programowym, który określa wspierane obszary i cele programu. Ponadto zawiera przegląd rodzajów wnioskodawców, którzy mogą ubiegać się o wsparcie.

Złożenie wniosku o dofinansowanie — pozyskiwanie dotacji unijnych

Wniosek o dofinansowanie stanowi kluczowy dokument, który zadecyduje o powodzeniu wniosku. Jako narzędzie do przygotowania wniosku należy wykorzystać podręczniki i wytyczne wydawane przez Instytucje Zarządzające lub skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy. Oprócz podręczników drukowanych i elektronicznych wnioskodawcy mogą również konsultować sprawy z personelem specjalistycznym Instytucji Zarządzających.

Ocena wniosku o dofinansowanie — doradztwo unijne

Instytucja Zarządzająca oceni Twój wniosek, jednak przed tym, dobrym krokiem będzie skonsultowanie się z firmą zajmującą się doradztwem unijnym, która ocenia wnioski o dofinansowanie z uwzględnieniem kryteriów oceny określonych w konkursie. Firma zajmująca się doradztwem unijnym może pomóc w:

– Analizie planów i oczekiwań rozwojowych inwestora;
– Opracowaniu zindywidualizowanych strategii wykorzystania środków;
– Dopasowaniu programu (źródeł finansowania) do specyfikacji projektu inwestycyjnego (utworzenie konsorcjum, optymalizacja finansowa);
– Uzyskaniu wsparcia, w tym w przygotowaniu wymaganej dokumentacji oraz pomoc w negocjacjach z podmiotami odpowiedzialnymi;
– Przygotowaniu kompletnej dokumentacji tj. wniosku o dofinansowanie wraz z odpowiednimi załącznikami;
– Przegląd i modyfikacja niezależnie przygotowanych propozycji;
– Pomoc w negocjowaniu warunków umów o dotację;
– Rozliczeniu realizacji inwestycji;
– Pomoc na etapie rozliczania otrzymanej dotacji;
– Przygotowywaniu raportów z realizacji projektów i wniosków o płatność;
– Monitorowaniu realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.

Wytyczne dla wnioskodawców zawierają informacje o procedurze ewaluacji – np. jak długo trwa proces ewaluacji i jakie warunki muszą być spełnione, aby projekt otrzymał wsparcie. Następnie wnioskodawcy są informowani o wyniku oceny projektu i mogą ewentualnie odwołać się od negatywnej oceny już w Instytucji Zarządzającej po oddaniu tam projektu do oceny.

Realizacja projektu

Z wybranym wnioskodawcą podpisywana jest umowa określająca szczegółowe warunki realizacji projektu. W szczególności dotyczy to zasad wyboru dostawców, wymagań dotyczących publikacji, wytycznych dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów itp. Twoja odpowiedzialność za projekt nie kończy się w dniu ostatniego rozliczenia płatności, wręcz przeciwnie. Od tego momentu konieczne będzie utrzymanie go nawet bez dotacji przez okres, który zobowiązałeś się w umowie. Najpopularniejszy okres to pięć lat, dla niektórych wybranych projektów może to być zaledwie trzy lata. Jeśli nie zapewnisz trwałości projektu, zostaniesz ukarany grzywną, a w najgorszym przypadku będziesz musiał zwrócić część lub całość dotacji.

Dodaj komentarz