Ekstremalnie zła jakość powietrza


Tak złej jakości powietrza w naszym regionie nie było już dawno. W nocy średnia dobowa stężenia pyłu PM10 na oficjalnych stacjach pomiarowych wynosiła nawet 240 mikrogramów na metr sześcienny. Około godziny 7 wynosiła 130 mikrogramów na metr sześcienny.

Z powodu złej jakości powietrza obowiązuje zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, pieców kaflowych lub typu „koza” oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu. Ograniczenia dotyczą osób posiadających drugie źródło ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne lub inne spełniające wymagania Ekoprojektu.

Dodaj komentarz