Dziś rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa


Dziś (4 lutego) rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Będzie ona prowadzona do 30 kwietnia, czyli potrwa 61 dni roboczych. Tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie około 280 tysięcy osób.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie:

  • mężczyzn urodzonych w 1994 roku;
  • mężczyzn urodzonych w latach 1989-1993, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 1992 – 1993, którym:

– została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

– została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolność upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

  • kobiety urodzone w latach 1989-1994, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Dodaj komentarz