Dystrybucja taniego węgla w Poznaniu


Obecnie trwają wzajemne uzgodnienia zmierzające do jak najszybszego podpisania dokumentów i dostarczenia węgla do stolicy Wielkopolski.

Pracownicy Urzędu Miasta Poznania są w stałym kontakcie ze spółką PGE Paliwa oraz pośredniczącym w sprzedaży składem węgla. Gdy tylko dokumenty pomiędzy pośrednikiem a spółką PGE Paliwa zostaną podpisane, na stronie internetowej Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ukaże się szczegółowa informacja o tym, gdzie i w jakich godzinach będzie można kupić w Poznaniu węgiel po preferencyjnych cenach.

Ważne: tańsze paliwo będzie można kupić wyłącznie na podstawie zaświadczenia, wydanego przez Poznańskie Centrum Świadczeń tym mieszkańcom, którzy uzyskali prawo do dodatku węglowego. AW

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz