Prestiżowe nagrody za fotoreportaż Marka Lapisa


Marek Lapis, znany poznański fotoreporter zdobył zestawem zdjęć z projektu „5 Zmysłów. Pauza” (projekt o przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wynikającemu z niepełnosprawności oraz aktywizację środowiska osób z dysfunkcją słuchu), dwie prestiżowe nagrody fotograficzne.

– Projekt „5 Zmysłów. Pauza” fotografowałem świadomie z wyboru – mówi Marek Lapis. – Sam proces fotografowania trwał około 2 miesiące, dzień w dzień. Do tego doliczyć trzeba postprocesing oraz selekcje materiału zdjęciowego, plus ostateczną edycje zdjęć i całego cyklu. Od dawna oprócz fotografii typowo reportażowej zajmuję się realizacją większych projektów fotograficznych. Staram się fotografować środowiska niszowe, wyalienowane z przeciętnie pojmowanego społeczeństwa. Powstały już 3 projekty związane z dźwiękiem.  Pierwszy około 8 lat temu – o nastolatce Karolinie – niesłyszącej uczennicy gimnazjum, utalentowanej baletnicy, która zatańczyła w przedstawieniu baletowym w Teatrze Wielkim w Poznaniu.  Drugi projekt – o warsztatach tanga argentyńskiego dla osób niewidomych zorganizowanych przez jedną z najlepszych tancerek z Argentyny w Poznaniu w 2012 roku. Oraz trzeci projekt – „5 Zmysłów. Pauza” o osobach niesłyszących, które przechodzą poprzez proces warsztatów, poznając dźwięk, muzykę, budowę i rodzaje instrumentów. Warsztaty te zakończyły się ich wspólnym występem na równych prawach z innymi muzykami w Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia pod dyrekcją Agnieszki Duczmal w Auli UAM w Poznaniu 14 października 2012 roku. Osoby głuche, odbierają muzykę nie poprzez słuch,a le poprzez drgania powietrza oraz drgania powierzchni instrumentów. Są to doznania bardzo bogate i wprowadzają ich w nowy , nieznany dla nich dotychczas świat muzyki i dźwięków.

Marek Lapis zdobył zestawem zdjęć z projektu „5 Zmysłów. Pauza” dwie prestiżowe nagrody fotograficzne w 2013 roku:
1. Pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym BZWBK PRESS FOTO 2013 – w kategorii: KULTURA I SZTUKA: REPORTA{{Ż– 20 marca 2013 Warszawa, gala konkursu BZWBK PRESS FOTO,  Studio Pin -up

http://www.bzwbkpressfoto.pl/aktualnosci,28.html

http://www.fotopolis.pl/index.php?g=476&bz-wbk-press-foto-2013-nHYPERLINK „http://www.fotopolis.pl/index.php?g=476&bz-wbk-press-foto-2013-nagrodzone-prace” agrodzone-prace

2. Jeden z 3 zwycięzców –  Trzecie miejsce w pierwszej edycji konkursu PROJEKT PRZETWÓRNIA , którego kuratorem i jurorem był Tomasz Gudzowaty, wielokrotny zdobywca nagród World Press Photo – 24 marca  Małopolski Ogród Sztuki, Kraków. Nagrodą jest zorganizowana przez Tomasz Gudzowatego wystawa w Galerii Pauza w Krakowie, wydanie albumu z nagrodzonymi pracami oraz promocja fotografa przez najbliższy rok.

Wernisaż i wystawa nagrodzonych prac w Galerii Pauza na ulicy Floriańskiej w Krakowie 19 lipca 2013 .

 

http://www.projektprzetwornia.com/zwyciezcy-projektu-przetwornia/

http://www.swiatobrazu.pl/projekt-przetwornia-poznaj-zwyciezcow-29280.html

http://www.projektprzetwornia.com/finalowa-gala-przetworni-relacja-zdjeciowa/

 

Marek Lapis, rocznik 1968 – Gnieźnianin, który ukończywszy szkołę fotograficzną w Warszawie wyjechał najpierw tam do pracy, a po 2 latach na stałe osiadł w Poznaniu. Obecnie mieszka w Koziegłowach koło Poznania, ale ciągle ma aktywne kontakty z Gnieznem, i mocne korzenie, które często sprowadzają go do rodzinnego miasta.

Projekt „5 Zmysłów. Pauza”

Każdy muzyk i każdy meloman wie, jakie znaczenie posiada pauza. Jej rola jest niezastąpiona, żaden dźwięk nie może wypełnić czasu, który poświęcić trzeba ciszy. Co jednak powiedzieć o sytuacji, w której pauza rozciąga się do nieskończoności, gdy staje się pauzą generalną, której granica – w perspektywie ludzkiego życia – właściwie nie istnieje? Takie pytanie nasuwa się w kontekście doświadczeń osób niesłyszących. Znaczenie tego zmysłu wykracza daleko poza przyziemnie kojarzącą się umiejętność́ odnajdywania się i funkcjonowania w otaczającej człowieka rzeczywistości. Słuch bywa przecież źródłem niezwykłych przeżyć i emocji wynikających ze słuchania odgłosów świata, objawiających jego różnorodność i urodę.

Jednym ze zjawisk dostarczających takich emocji jest bez wątpienia muzyka. Bogactwo przeżyć wynikających z jej słuchania, nierzadko wykraczające poza sferę estetyczną, jest darem dla tych, którzy mogą słuchać. Trudno sprzeczać się ze stwierdzeniem, iż muzyka zyskuje swą najdoskonalszą formę w momencie jej realizacji, podczas koncertu, lub w domowym zaciszu, podczas odtwarzania nagrań. Wydaje się jednak, że istnieje wiele zjawisk związanych z muzyką, które w pewien sposób pozwalają zbliżyć się do tej dziedziny sztuki. Zgodnie z tym przekonaniem projekt „5 zmysłów. Pauza” adresowany jest do osób niesłyszących, które jednak mogą zapoznać się z wybranymi aspektami kultury muzycznej i wziąć udział w szeregu wydarzeń związanych z poznawaniem muzyki w sposób adekwatny do ich potrzeb i możliwości.

Głównym celem projektu „5 zmysłów. Pauza” jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu niepełnosprawności. Celem projektu jest także aktywizacja środowiska osób z dysfunkcją słuchu i promowanie postawy zaangażowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym kraju. Podkreślić trzeba też dążenie do utrwalania wzorca dobrych praktyk postępowania w instytucjach i placówkach związanych z upowszechnianiem kultury, zwłaszcza w kontekście obecności osób niepełnosprawnych. Celem tego projektu jest również przeciwdziałanie tendencji do elitaryzacji kultury, w myśl przeświadczenia, że korzystanie z jej dorobku jest prawem każdego. Rezultatem projektu „5 zmysłów. Pauza” było dotarcie do jak największej grupy osób niesłyszących i borykających się z problemami słuchu, a także rozbudzenie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym osób, które dotąd stanowiły marginalizowaną grupę potencjalnych odbiorców. Bogata oferta wydarzeń związanych z muzyką dała szansę zaowocować rozbudzeniem zainteresowania tą sztuką lub pewnymi jej aspektami a także stać się może inspiracją do podobnych działań adresowanych do szerokiej publiczności.

Projekt „5 zmysłów. Pauza” ma charakter wydarzenia edukacyjnego i zarazem kulturalnego. Jego realizacja zakłada przeprowadzenie wielu wydarzeń związanych z muzyką – jej teorią i praktyką. Wśród planowanych wydarzeń podkreślić należy warsztaty muzyczne, skierowane do społeczności osób niesłyszących, prowadzone z udziałem muzyków i muzykologów oraz specjalistów języka migowego. Warsztaty te przybierały formę spotkań, podczas których rozważane były pewne aspekty teorii muzyki, a zatem łączyły w sobie elementy wykładu z ćwiczeniami samodzielnej gry na instrumencie. Obok warsztatów dotyczących teorii muzyki, odbywały się także spotkania, podczas których muzycy prezentowali wybrane instrumenty. Informacje na temat budowy instrumentów, sposobu wydobywania z nich dźwięku, a także możliwość dotknięcia drżącej powierzchni pudła rezonansowego mogą sprawią, że dźwięk przestał być pojęciem abstrakcyjnym, a stanie się zjawiskiem odczuwalnym i zdefiniowanym dzięki innemu zmysłowi. Jednym z najważniejszych wydarzeń związanym z realizacją projektu „5 zmysłów. Pauza” są warsztaty muzyczne, polegające na przeprowadzeniu prób, podczas których Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus” pod dyrygenturą Agnieszki Duczmal wraz z grupą osób niesłyszących, przygotowywać będą utwór, wykonany na koncercie finałowym, podsumowującym projekt. Bogata oferta edukacyjna to także warsztaty wokalne z Jackiem Sykulskim, dyrektorem Poznańskiego Chóru Chłopięcego, spotkanie z instrumentami etnicznymi, warsztaty, które pozwolą na odkrycie twórczego potencjału twórczego u najmłodszych uczestników czy też seminaria naukowe dotyczące dźwięku w otaczającej nas rzeczywistości.

Podsumowaniem projektu był koncert, który odbył się 14 listopada w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, podczas którego wystąpiły osoby biorące udział w warsztatach. W towarzystwie jednego z najlepszych polskich zespołów – Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus” Agnieszki Duczmal wykonali przygotowany wcześniej utwór. Forma tego wydarzenia była wyjątkowa. Ten koncert bez wątpienia na długo pozostanie w pamięci, zarówno uczestników jak i słuchaczy i widzów.

Projekt „5 zmysłów. PAUZA” adresowany jest przede wszystkim do osób niesłyszących, jednak jego celem jest wzbudzenie zainteresowania tymi niekonwencjonalnymi sposobami edukacji również wśród osób słyszących. Spotkania w ramach projektu stały się pretekstem do ciekawych rozmów o muzyce, o wyobrażeniach dotyczących muzyki, a także o własnych muzycznych fascynacjach? Wartością, której nie sposób przecenić, była z pewnością możliwość spotkania z osobami na co dzień funkcjonującymi bez zmysłu słuchu. Dostrzeganie różnic, które nie muszą dzielić, jest przecież lekcją, jakiej odebrania życzę wszystkim osobom, niezależnie od tego, czy słyszą, czy też nie.

Wszystkie zdjęcia: © Marek Lapis. All Rights Reserved

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz