Delegacja powiatu poznańskiego złożyła w Warszawie hołd bohaterom Powstania Wielkopolskiego


Delegacja powiatu poznańskiego złożyła w Warszawie hołd bohaterom Powstania Wielkopolskiego. Oprócz kwiatów na Grób Nieznanego Żołnierza i na Powązki, nasza przedstawiciele mieli flagi powstańcze, które wzbudziły spore zainteresowanie wśród innych reprezentacji  i samych warszawiaków.

Rok 1918 to jeden z najważniejszych momentów w historii Polski, to wtedy rozpoczęło się tworzenie zrębów naszej państwowości. Wtedy mieszkańcy Wielkopolski chwycili za broń i pokazali światu, że mimo iż od zaborów upłynęło sto lat, nadal czują się Polakami i chcą żyć w wolnym kraju. 27 grudnia 2021 r. minęły 103 lata od tej chwili. Jednocześnie po raz pierwszy obchodziliśmy święto państwowe – Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
W wielu wielkopolskich miastach i miasteczkach oraz gminach odbyły się uroczystości upamiętniające wybuch tego zrywu. Uczestniczyli z nich licznie mieszkańcy regionu i nie tylko.

Dodatkowo 28 grudnia delegacja powiatu poznańskiego złożyła kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie oraz przed pomnikiem na Wojskowym Cmentarzu na Powązkach, w miejscu upamiętniającym zrywy narodowościowe Polaków.

Powiat poznański w stolicy reprezentowali: Piotr Zalewski – członek Zarządu Powiatu w Poznaniu, (przedstawiciel starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego), Mirosław Wieloch – wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu oraz radni: Elżbieta Nawrocka, Zbigniew Jankowski, Michał Podsada oraz Seweryn Waligóra.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że honorową wartę przy pomniku powstańczym na Powązkach mieli harcerze z Buku i Stęszewa. Stali z poczuciem pełnej odpowiedzialności za pamięć o tych pokoleniach, które oddały życie, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju.

Obecność dzieci i młodzieży podczas wizyty w Warszawie cieszy szczególnie, gdy pamiętamy, że księga, w której zapisuje się historia jest cały czas otwarta. Możemy ją czytać, możemy się z niej uczyć, możemy ją tworzyć. Każde pokolenie ma szansę odegrania istotnej roli w dziejach i tylko od niego zależy, czy tak się stanie. Wolność to także odpowiedzialność. Odpowiedzialność, która z jednej strony zobowiązuje nas, aby pamiętać o tych, którzy oddali życie, o Powstańcach Wielkopolskich. Z drugiej strony każe w sposób rzetelny przekazać młodemu pokoleniu historię Polski. To odpowiedzialność za to jaka jest nasza ojczyzna, za symbole narodowe, a także odpowiedzialność za miejsce kraju w zjednoczonej Europie.

W uroczystościach wzięły udział także inne delegacje z Wielkopolski oraz przedstawiciele parlamentu, wśród nich: wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa – Błońska oraz poseł Tomasz Siemoniak. MW

Dodaj komentarz