Czym jest transport międzynarodowy?


Transport międzynarodowy to jedna z najważniejszych usług w gospodarce. To właśnie dzięki niej w sklepach można znaleźć swoje ulubione produkty, które trafiają do nich z różnych krajów z całego świata. Transport międzynarodowy (Poznań) to usługa przewozowa pomiędzy różnymi krajami, która polega na przewożeniu dóbr, osób oraz energii. Obecnie na rynku istnieje wiele firm logistycznych, które zajmują się tym zadaniem. Czym jest więc transport międzynarodowy oraz czym się charakteryzuje?

transport międzynarodowy w Poznaniu

Co to jest transport międzynarodowy?

Transport międzynarodowy to z pewnością jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki, która zapewni ludziom podstawowe dobra, źródła energii oraz surowce niezbędne w procesie produkcji. Pełni on wiele istotnych funkcji — gospodarczych, politycznych, społecznych oraz produkcyjnych. Zapewnia poprawne funkcjonowanie społeczeństwa na wielu płaszczyznach. Jednak jego najważniejszym celem jest przemieszczanie surowców do zakładów produkcyjnych lub gotowych produktów z miejsca wytworzenia do miejsca docelowego.

Aby mieć jeszcze lepszy pogląd na to, czym jest transport międzynarodowy, warto zajrzeć do definicji znajdującej się w ustawie o podatku od towarów i usług z 2004 roku, gdzie ustawodawca dosyć jasno odpowiada na pytanie, czym jest transport międzynarodowy. Według niego jest to przemieszczanie się towarów pomiędzy różnymi krajami, ale z wyłączeniem krajów Unii Europejskiej. Transport wewnątrz UE nazywany jest wewnątrzwspólnotowym.

Transport międzynarodowy Poznań — dlaczego jest taki ważny?

Znając odpowiedź na pytanie, co to transport międzynarodowy w Poznaniu, warto zastanowić się teraz, dlaczego ma on aż tak duże znaczenie. Przede wszystkim w dużym stopniu wpływa on na rozwój istniejących oraz powstawanie nowych węzłów transportowych. To właśnie przez potrzebę, aby produkty były dostarczane szybciej i wygodniej, powstają kilometry nowych dróg oraz obwodnice, które zmniejszają ruch ciężarowy w centrach dużych i małych miast.

Ponadto transport międzynarodowy ma kolosalne znaczenie dla rozwoju gospodarczego poprzez wspieranie rozwoju konkurencji oraz przeciwdziałanie powstawaniu monopoli w sektorze transportu produktów oraz surowców. Co jednak najważniejsze, transport międzynarodowy (ań) integruje gospodarkę krajową z międzynarodową i pozwala na prowadzenie globalnej współpracy gospodarczej. Wbrew pozorom, transport międzynarodowy to nie tylko transport drogowy, ale również wodny oraz kolejowy. Niezależnie jednak od tego, w jaki sposób jest on realizowany, ma bardzo duże znaczenie dla gospodarki oraz społeczeństwa.

Kiedy można mówić o transporcie międzynarodowym?

Według ustawodawcy, transport międzynarodowy to ten który jest realizowany poza krajami Unii Europejskiej. Kiedy więc można mówić o transporcie międzynarodowym? Przede wszystkim są to wszelkiego rodzaju sytuacje, gdy ładunek został nadany w Polsce lub w innym państwie wspólnoty, jednak miejsce przeznaczenie znajduje się poza granicami UE. Ponadto są to również sytuacje odwrotne, czyli nadanie ładunku poza UE i miejsce docelowe na terytorium Polski lub innym kraju UE.

O transporcie międzynarodowym można mówić również wtedy, gdy zarówno miejsce początkowe, jak i docelowe znajdują się poza granicami UE, jednak trasa przebiega przez państwo członkowskie. Ponadto, jeżeli nadanie miało miejsce na terenie państwa członkowskiego UE, a miejsce przeznaczenia jest poza UE, jednak trasa przebiega przez kraj, również można mówić o transporcie międzynarodowym. Ostatni przypadek to sytuacja, gdy nadanie ma miejsce poza UE, miejsce docelowe na terenie UE, jednak odcinek trasy przebiega przez kraj.

Co to transport międzynarodowy? — podsumowanie

Jak widać, transport międzynarodowy ma kolosalne znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu gospodarki, społeczeństwa oraz szeroko pojętego przemysłu. To właśnie dzięki niemu w sklepach można znaleźć swoje ulubione produkty, natomiast przedsiębiorca może mieć pewność, że do jego zakładu produkcyjnego trafią odpowiednie surowce.

Dodaj komentarz