Czy spożywanie lodów jest bezpieczne?


Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Enterobacteriaceae pod kątem tych bakterii przebadano już 180 próbek lodów w Wielkopolsce. 10 próbek lodów z automatu na bazie mleka było kwestionowanych ze względu na przekroczenia ogólnej liczby Enterobacteriaceae. Badania wykonały laboratoria WSSE w Poznaniu, PSSE w Konnie, PSSE w Lesznie i PSSE w Kaliszu.


W tym sezonie letnim pobór próbek odbywa się w następującym asortymencie:
– lody na bazie mleka – wyrób tradycyjny/rzemieślniczy – 165 próbek;
– lody z automatu na bazie mleka (30 próbek);
– lody bez składników mlecznych (w tym z automatów) – 30 próbek;
– lody na bazie wody bez udziału mleka – 40 próbek.
Wszystkie pobrane próbki lodów kierowane są do badań mikrobiologicznych w Laboratorium Badania Żywności WSSE w Poznaniu oraz Laboratoriów Mikrobiologii PSSE w Koninie, Kaliszu i Lesznie.
W przypadku jakiegokolwiek przekroczenia norm mikrobiologicznych bądź obecności niepożądanych bakterii w produkcie gotowym przedsiębiorcy ponoszą opłaty za kontrole i za przeprowadzone badania. Za nieprzestrzeganie dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych w przygotowywaniu i sprzedaży lodów nakładane są mandaty karne, wydawane są decyzje lub zalecenia dotyczące poprawy warunków produkcji i powtórne badanie lodów. Możliwe jest również wydanie decyzji o wstrzymaniu działalności lub unieruchomieniu zakładu do czasu usunięcia źródła zakażenia produktu (np. niewłaściwe procesy czyszczenia i dezynfekcji urządzeń do produkcji lodów). Przedsiębiorca dokonuje ponownej analizy produktu, aż do momentu, w którym środek spożywczy jest wolny od niepożądanej mikroflory bakteryjnej.

Fot. wikipedia

Dodaj komentarz