Czy na Wildzie będzie Strefa Płatnego Parkowania?


Rada Osiedla Wilda ma zaopiniować plan rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania na obszar Wildy objęty granicami: ulice Królowej Jadwigi i Matyi, tory kolejowe, ulica Hetmańska i rzeka Warta. Rada Osiedla ma zgłosić swoje uwagi dotyczące także organizacji ruchu w tym rejonie, poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu pieszego i rowerowego.

 

A swoją drogą, czy ktoś pamięta kiedy uruchomiono pierwszy parkometr w Poznaniu? 19.04.2001 roku – Dzisiaj, punktualnie o godz. 12.00 na Placu Wolności nastąpiło oficjalne uruchomienie pierwszego parkomatu w śródmieściu Poznania. W najbliższych dniach kolejne automaty parkingowe zostaną uruchomione w oznaczonym kolorem czerwonym fragmencie Strefy Parkowania. Wszystkie urządzenia będą obsługiwać kierowców parkujących w strefie od sierpnia, kiedy to wejdą w życie nowe zasady parkowania w centrum Poznania – czytamy na www.poznan.pl

Planowane jest także wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h (tzw. „strefa 30”), która nie obejmie jednak ulic układu podstawowego, w szczególności ulic obwodowych strefy i niektórych ważnych w strukturze miejskiej arterii (np. ulic, na których odbywa się transport zbiorowy).

Rada Osiedla ma także zaopiniować planowane lokalizacje miejsc odpoczynkowych dla pieszych, zastosowania różnych rozwiązań wymuszających uspokojenie ruchu, wprowadzenia lub likwidacji przejść dla pieszych, wykonania kontrapasów dla ruchu rowerowego w ulicach jednokierunkowych, określenia parkowania samochodów w obszarze ulicy oraz uzupełnienia lub wykonania nowej zieleni w pasie drogowym.

 

1 komentarz

  1. Wildzianin pisze:

    Planowane przychody ze strefy mają wynieść 10.000.000,00 PLN/rok! To będą WASZE Pieniądze, ale zawsze warto zatrudnić kilku kolejnych urzędników i strażników:

    Strona przeciw strefie: http://www.facebook.com/pages/Wilda-i-%C5%81azarz-przeciw-strefie-ograniczonego-postoju/440138269374222

Dodaj komentarz