Czasowe zmiany na ul. Małe Garbary


Dzisiaj zmieni się organizacja ruchu na ul. Małe Garbary – wymagają tego prace, które rozpocznie wykonawca nowej drogi rowerowej między mostem Bolesława Chrobrego a ul. Kulasa.

organizacja ruchu na ul. Małe Garbary

W ramach trwającej inwestycji zmienia się m.in. skrzyżowanie ulic Estkowskiego, Garbary i Małe Garbary, które jest dostosowywane do ruchu rowerowego. Z uwagi na planowaną przebudowę krawężnika wzdłuż południowej jezdni ul. Małe Garbary, konieczne jest zamknięcie pasa ruchu służącego do skrętu w prawo.

Wyłączenie będzie obowiązywać od środy, 7 lutego, a przewidywany termin zakończenia utrudnień w tym miejscu to 23 lutego. Aby niedogodności wynikające ze zmian były możliwie najmniejsze, prace prowadzone będą w godzinach od 8 do 15, tzn. pomiędzy godzinami szczytu komunikacyjnego. Oznacza to, że codziennie w godz. 8-15 niedostępny będzie prawy pas ruchu ul. Małe Garbary służący do skrętu w prawo w ul. Garbary w kierunku placu Bernardyńskiego.

Poza tymi godzinami zwężony prawoskręt będzie ponownie udostępniany kierowcom. Natomiast w czasie prac możliwość skrętu w prawo z ul. Małe Garbary w ul. Garbary dostępna będzie z pasa służącego do jazdy prosto w kierunku Śródki.

Należy zachować ostrożność i zwracać uwagę na oznakowanie. PIM/AW

Dodaj komentarz