Budowa węzłów przesiadkowych w gminie Mosina


Trwa budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Drużynie. Obecnie wykonywany jest montaż elementów infrastruktury, tj. ławki, kosze na śmieci, uzupełnienie wypełnienia wiaty rowerowo-pasażerskiej, doposażenie konstrukcji tablic informacyjnych. Wszystkie te prace będą kontynuowane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Projektant pozostałych dwóch węzłów w Mosinie i w Pecnej, czeka na decyzję administracyjną starosty poznańskiego – wydanie pozwolenia na budowę.


W Mosinie, w związku z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego, zostały wykonane już roboty związane z usunięciem zieleni i podcięciem drzewa w celu przygotowania terenu do realizacji zadania.
Zadanie budowy węzłów przesiadkowych w Mosinie, Drużynie i Pecnej realizowane jest w ramach projektu „Niskoemisyjnych przedsięwzięć w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy Mosina – Etap I”, w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.
Drużyna – wykonawca Konsorcjum: Lider – Maciej Kubacha MARDROG, Czempiń Partner – PHU BUD-BRUK Ryszard Mielcarek, Czempiń.
Mosina – wykonawca BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce Wielkie.
Pecna – wykonawca BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce Wielkie.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz