Budowa drugiego wiaduktu nad ul. Grunwaldzką i zmiana organizacji ruchu


Druga zmiana planowana w tym terminie dotyczy ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Wołczyńskiej w kierunku Plewisk – zmieni się tam jedynie tor jazdy, co pozwoli na kolejny etap prac w zakresie sieci uzbrojenia terenu. W efekcie od 17 marca z dotychczasowej strony zachodniej ruch zostanie przełożony na wschodnią. Zmieni się również organizacja ruchu pieszych, dla których dostępny będzie chodnik po przeciwnej stronie ulicy niż obecnie. Dojazd i dojście do posesji mogą być tymczasowo utrudnione. Należy zachować ostrożność i zwracać uwagę na oznakowanie.

Na placu budowy dobrze już widać, którędy poprowadzony zostanie przejazd pod torami linii kolejowej E20. Najbardziej zaawansowane prace toczą się po stronie Poznania, przy użytkowanym wiadukcie kolejowym. Wykańczane są elementy konstrukcyjne, wykonawca zajmuje się montażem kanalizacji deszczowej. Przygotowywana jest również warstwa drenażowa i podbudowa jezdni pod wiaduktem. Z kolei po stronie Plewisk wykonane zostały podpory wiaduktu kolejowego i zamontowane dźwigary stalowe, czyli belki stanowiące konstrukcję wiaduktu.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz