Bezpłatna rehabilitacja seniorów – także po Covid-19


Miasto Poznań zakupiło pakiety rehabilitacyjne dla poznańskich seniorek i seniorów, obejmujące świadczenia z zakresu rehabilitacji kardiologicznej, poszerzone o konsultacje pulmonologiczne, kardiologiczne oraz psychologiczne. Dzięki temu będą oni mogli szybciej i łatwiej wrócić do zdrowia po przechorowaniu Covid-19.

Z pakietów będzie mogło skorzystać 38 seniorów od 65 roku życia (osoby, które urodziły się w 1956 r. lub wcześniej).Świadczenia gwarantowane w tym zakresie będą realizowane wśród pacjentów, którzy już czekają w kolejce w Dziennym Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM) lub zostaną tam skierowani.

Aby móc skorzystać z pakietu rehabilitacyjnego, trzeba będzie spełnić kryterium wiekowe, przedstawić skierowanie na druku szpitalnym do Dziennego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej (wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w tym np. POZ) oraz udokumentowany pozytywny wynik testu na Covid-19.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz