Będzie nowa nawierzchnia na kolejnym odcinku ul. Dąbrowskiego


W pierwszym etapie zamknięty zostanie prawy pas wlotowej, południowej jezdni ul. Dąbrowskiego przed skrzyżowaniem w ul. Polską i niemożliwy będzie skręt w prawo w ul. Polską. Utrzymany zostanie przejazd lewym pasem na wprost oraz w lewo w ul. św. Wawrzyńca. Wprowadzone będą zmiany w sterowaniu ruchem na skrzyżowaniu. Aby dojechać do ul. Polskiej i dalej do Bułgarskiej, objazd wytyczono ulicami: Dąbrowskiego, Szpitalną i Nowina. Można także ul. Szpitalną dojechać do Bukowskiej lub kolejnych skrzyżowań.

W drugim etapie zamknięty zostanie lewy pas południowej jezdni ul. Dąbrowskiego przed skrzyżowaniem z ul. Polską i niemożliwy będzie przejazd na wprost w kierunku ul. Szpitalnej oraz lewoskręt w ul. św. Wawrzyńca. Dozwolony będzie jedynie skręt w prawo z prawego pasa ulicy Dąbrowskiego w ul. Polską. Wprowadzone zostaną zmiany w sterowaniu ruchem na skrzyżowaniu. Objazd wytyczono ulicami: Dąbrowskiego (tunelem pod skrzyżowaniem z ul. Polską), św. Wawrzyńca i Żeromskiego oraz ul. Polską, Nowina i Szpitalną (na Ogrody).

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz