Absolutorium dla wójta Jana Brody


Na XXIV sesji Rady Gminy Komorniki Radni Gminy Komorniki zdecydowaną większością głosów udzielili wójtowi Janowi Brodzie absolutorium za wykonanie budżetu w 2011 r.

100_7908i

wojt12-06-01 017

Wedle pierwotnego planu dochody przewidziano na poziomie ponad 62 mln zł, wydatki zaś na poziomie ponad 72 mln zł. W ostatecznym rozrachunku dochody przekroczyły zaplanowany poziom i wyniosły powyżej 70 mln zł, wydatki z kolei na koniec 2011 r. wyniosły ponad 82 mln zł.

Sprawozdanie to poparte zostało opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w której – skład orzekający RIO  wysoko ocenił zarówno sprawozdanie z wykonania budżetu, jak  i informację o stanie mienia komunalnego gminy Komorniki.

Jednogłośnie pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Komorniki oraz pozytywne opinie kolejnych komisji statutowych Rady Gminy: Statutowo- Prawnej , Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Oświatowej, Komisji Planowania i Promocji – wystawione sprawozdaniom: finansowemu i z wykonania budżetu uzupełnione zostały wnioskami o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi Janowi Brodzie absolutorium z wykonania budżetu za 2011 r.

Ostatecznie głosowanie, przy 14- osobowym składzie radnych obrazuje wynik:  12 „za”, 1 głos  „wstrzymujący się”, 1 głos „przeciw”.

Większością głosów udzielone zostało zatem wójtowi absolutorium.

Możemy wszyscy być zadowoleni, ale nie zadufani. Najważniejsze jest poczucie dobrego wywiązywania się ze swoich obowiązków – zaznaczył wójt Jan Broda.

Przewodniczący Rady Gminy Komorniki Marian Adamski zamykając  „sesję budżetową” podkreślił, że tut. Urząd Gminy jest bardzo pozytywnie oceniany przez zewnętrzne urzędy i instytucje.

Violetta Kuźlak

Dodaj komentarz