53 mln zł dotacji na węzeł Grunwaldzka


Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań przyjął uchwały zatwierdzające ocenę strategiczną dla projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Poznań ma dostać ponad 80 mln zł.

Rada Metropolii Poznań podjęła uchwałę w sprawie aktualizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, gdzie ujęty został projekt miasta Poznania oraz gminy Komorniki i powiatu poznańskiego, „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20”. W ramach tego projektu zrealizowany zostanie węzeł komunikacji publicznej wraz z wiaduktem kolejowym. Dzięki tej inwestycji poprawi się przejazd pomiędzy Plewiskami a Poznaniem. Planowana kwota dotacji to 53 mln PLN. Strategia ZIT stanowi podstawowy dokument umożliwiający realizację projektów w ramach środków unijnych, instrumentu finansowego ZIT.

Zakończona została ocena strategiczna dotycząca konkursu dotyczący budowy węzłów przesiadkowych. W ramach tego konkursu złożonych został 13 projektów. Jednakże ze względu na ograniczone środki finansowe dofinansowanie uzyska tylko 5 z nich. Miasto Poznań w odpowiedzi na konkurs złożyło projekt dotyczący budowy systemów Park&Ride – etap III. – Projekt uzyskał bardzo wysoką ocenę i dotację w wysokości 18 mln PLN. Zarząd przyjął jednak rekomendację, że w przypadku pojawienia się wolnych środków tytułem oszczędności z innych projektów, finansowanie to zostanie uzupełnione – Grzegorz Kamiński, pełnomocnik prezydenta ds. Funduszy Europejskich.

III etap budowy parkingów typu Park&Ride dotyczy ich budowy na Górczynie i Miłostowie. Prace w tym pierwszym miejscu powinny rozpocząć się na przełomie 2019 i 2020 roku.

Podjęto również decyzję o przyznaniu dofinansowania dla Miasta Poznania na realizację projektu przebudowy ul. Gdyńskiej od granicy Miasta Poznania do Centralnej Oczyszczalni Ścieków na kwotę dotacji 12 mln PLN.

Wartość dotacji ze środków unijnych na projekty miasta Poznania i MPK w ramach ZIT wynosi ponad 250 mln PLN, natomiast na projekty Miasta Poznania i MPK z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kwota środków unijnych wynosi 375 mln PLN. Te pieniądze przeznaczone będą m.in. budowa trasy tramwajowej na Naramowice, Projekt Centrum, zakup niskopodłogowych tramwajów, czy przebudowę trasy tramwajowej na Ratajach.

źródło poznan.pl

 

Dodaj komentarz