45% pacjenów w woj. wielkopolskim nie wypełnia zaleceń lekarzy


Z przeprowadzonego przez Millward Brown badania opinii publicznej wynika, że aż 45% pacjentów z województwa wielkopolskiego nie wypełnia zaleceń lekarzy w zakresie stosowania leków. „Polacy niestety mają tendencję do rezygnowania z części lub całości terapii przepisanej przez lekarzy. Często z posiadanej recepty wykupują tylko jeden, dwa leki. Powody są prozaiczne – koszt preparatów lub ich brak w konkretnej aptece” – powiedział dr n. med. Krzysztof Kuszewski, kierownik Zakładu Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa w NIZP-PZH. Poważnym problemem jest znikoma wiedza pacjentów na temat leków i ich stosowania. Misją i ambicją Kampanii informacyjno-edukacyjnej „Applikuj leki rozważnie” jest wskazanie Polakom dobrych praktyk, które są podstawą do bezpiecznego i skutecznego leczenia.

Kampania informacyjno-edukacyjna „Applikuj leki rozważnie” to inicjatywa twórców aplikacji Appteka, której celem jest wskazanie pacjentom dobrych praktyk oraz korzyści zdrowotnych, wynikających z odpowiedzialnego stosowania leków.
Wyniki badania „Jak Polacy biorą leki”, przeprowadzonego przez Millward Brown dla spółki Pharma Partner, wskazują pilną potrzebę edukacji pacjentów w zakresie odpowiedzialnego stosowania leków. Alarmujące są dane dotyczące województwa wielkopolskiego, gdzie co jedenasty mieszkaniec przyznał się do niewykupywania wszystkich przepisanych przez lekarza leków. Aż 45% zdarzało się nie realizować zaleceń lekarza, a 17% nie realizowało ich często.
– Polacy niestety mają tendencję do rezygnowania z części lub całości terapii przepisanej przez lekarzy. Często z posiadanej recepty wykupują tylko jeden, dwa leki. Powody są prozaiczne – koszt preparatów lub ich brak w konkretnej aptece – powiedział dr n. med. Krzysztof Kuszewski, Kierownik Zakładu Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa w NIZP-PZH.
Mieszkańcy województwa wielkopolskiego informacji na temat leków poszukują przede wszystkim u lekarzy (65%) i farmaceutów (65%, w skali kraju odpowiednio 77% i 54%). Jednocześnie jednak bardzo duża grupa korzysta z niefachowych porad w Internecie (38%) lub pyta rodziny (42%) i znajomych (31%), a aż 29% nie zapoznaje się z ulotkami dołączonymi do leków.
Odpowiedzialne leczenie w pięciu krokach
Misją i ambicją kampanii informacyjno-edukacyjnej „Applikuj leki rozważnie” jest wskazanie Polakom dobrych praktyk w zakresie stosowania leków. Wspólnie z ekspertami opracowane zostało pięć kroków – podstawowych zasad, których przestrzeganie jest podstawą bezpiecznego i skutecznego leczenia.
Krok pierwszy: Żyj zdrowo i pamiętaj o profilaktyce
Na zdrowy tryb życia składa się wiele czynników, takich jak regularna aktywność fizyczna, unikanie używek czy odpowiednia ilość snu. Wpływają one nie tylko na dobre samopoczucie, ale pozwalają istotnie ograniczyć zapotrzebowanie na terapie lekowe.
Krok drugi: Czytaj dokładnie ulotki dołączone do leków
Aby uniknąć niebezpiecznych błędów w stosowaniu leków, należy dokładnie czytać całą ulotkę, zwracając szczególną uwagę na sposób stosowania, interakcje z innymi preparatami oraz możliwe działania niepożądane.

Krok trzeci: Rozmawiaj z lekarzem na temat przepisywanych leków
Rozmowa podczas wizyty pozwala lekarzowi dobrać optymalny sposób leczenia, a pacjentowi dokładnie zrozumieć zalecenia terapeutyczne. Niestety, co czwarty Polak w ogóle nie pyta lekarza o przepisywane leki.
Krok czwarty: W przypadku wątpliwości zapytaj farmaceutę
Współczesny farmaceuta stanowi niezwykle ważne ogniwo w procesie terapeutycznym. Jego rola nie polega tylko na realizacji recepty, lecz przede wszystkim na kompetentnym informowaniu pacjentów co zrobić, by cieszyć się zdrowiem. Dla własnego bezpieczeństwa wszelkie wątpliwości odnośnie terapii lekowych należy konsultować z farmaceutą.

Krok piąty: Nigdy nie przerywaj terapii, stosuj zamienniki leków
Rezygnacja z wykupienia leków, przerwanie lub ograniczenie terapii mogą mieć niebezpieczne konsekwencje dla zdrowia a nawet życia pacjenta. Nigdy nie wolno samowolnie przerywać zaleconej przez lekarza farmakoterapii.
W przypadku wysokiego kosztu leków pomocnym rozwiązaniem jest zastosowanie tańszych zamienników – zawierają one identyczną substancję czynną jak leki przepisane na recepcie.

Innowacyjnym narzędziem wspierającym pacjentów w odpowiedzialnym stosowaniu leków jest aplikacja mobilna Appteka. Wierzymy, że dzięki swej funkcjonalności aplikacja istotnie przyczyni się do wzrostu świadomości pacjentów i ułatwi poruszanie się w skomplikowanym świecie leków – mówi Sylwia Pyśkiewicz, prezes spółki Pharma Partner, inicjatora kampanii „Applikuj leki rozważnie”
Kampania informacyjno-edukacyjna „Applikuj leki rozważnie” objęta została Patronatami Honorowymi Narodowego Instytutu Zdrowia-PZH.

Krzysztof Pilaszek

Dodaj komentarz