Wyjaśnienia FB Serwis do 19 listopada br.


Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje, że wyznaczony na 15 listopada br. termin złożenia przez konsorcjum FB Serwis wyjaśnień dotyczących stanu bazy transportowo-magazynowej przy ul. Wieruszowskiej w Poznaniu, został na jej wniosek, uzasadniony skomplikowaniem sprawy, przedłużony do godz. 12.00  19 listopada br.

Natychmiast po otrzymaniu dokumentów zbierze się Komisja Przetargowa, która po przeanalizowaniu przedstawionych materiałów, podejmie decyzje. Przy ich podejmowaniu uwzględnione zostaną wskazania wynikające z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17.10.2013r.

Walerian Ignasiak
Rzecznik Prasowy ZM GOAP

Czytaj także FB Serwis podejmuje kroki prawne (kliknij tutaj)

 

Dodaj komentarz