Znamy wyniki III edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki


Lasek rekreacyjno-sportowy w Plewiskach, Kreatywny plac zabaw w Chomęcicach i Wakacyjne spływy kajakowe – na te projekty oddano najwięcej głosów w III edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki.

Przez trzy miesiące mieszkańcy mogli zgłaszać projekty na inwestycyjne i tzw. miękkie zadania do przyszłorocznego budżetu gminy. Pula na budżet wynosiła 600 tys. zł, z czego 500 zł z przeznaczeniem na projekty inwestycyjne. Na platformie internetowej do obsługi budżetu obywatelskiego zarejestrowano 51 wniosków, z czego część z nich w ogóle nie została zakończona, a część nie przeszła pozytywnie oceny formalnej. Ostatecznie, po przeprowadzonej ocenie merytorycznej, do głosowania zostało dopuszczonych 36 wniosków. W tej grupie znalazło się 12 projektów inwestycyjnych oraz 24 tzw. miękkie. Po raz pierwszy wybór był tak duży, dlatego też w tej edycji mieszkańcy głosowali na dwa rodzaje projektów, na dwóch  rodzajach kart.

Głosowanie nad projektami trwało dwa tygodnie i było przeprowadzone zarówno w internecie, jak i tradycyjnie, w miejscach publicznych.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz