Zmarł Aleksander Klemczak


Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w niedzielę 5 listopada zmarł Aleksander Klemczak, zastępca wójta gminy Komorniki w latach 2002-2016.

Aleksander Klemczak, urodzony 5 grudnia 1949 r. w Poznaniu, absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Chemicznym, rozpoczął pracę w Urzędzie Gminy Komorniki 20 czerwca 1995 roku, na stanowisku inspektora ds. budownictwa. Początek lat ’90 to czasy odradzającego się samorządu
i rozwoju gminnych inwestycji. Talent dobrego zarządcy i fachowca wyniósł Aleksandra Klemczaka
w 1998 r. na stanowisko kierownika nowopowstałego wydziału inwestycji. Kieruje budową wodociągów i stacji uzdatniania wody, nadzoruje budowę i modernizację dróg gminnych oraz inwestycje kubaturowe.

W IV kadencji samorządu zostaje powołany na stanowisko zastępcy wójta. Wiedza oraz doświadczenie uczyniły z Niego specjalistę w zakresie gospodarki komunalnej, zamówień publicznych oraz zarządzania finansami gminy. Do Jego sukcesów zaliczyć należy budowę pierwszej dezodorowanej oczyszczalni ścieków w Łęczycy w roku 2000 – jako kierownik inwestycji prowadził i nadzorował tę jedną z największych inwestycji gminy. Aleksander Klemczak nadzorował i inicjował najważniejsze inwestycje gminne – te zaspokajające podstawowe potrzeby mieszkańców: zaopatrzenie w sieć wodociągową, kanalizacyjną i gazociąg.

Aleksander Klemczak przez lata zarządzał budżetem inwestycyjnym gminy Komorniki
z wyjątkowym wyczuciem. Miał talent analityczny oraz umiejętności planowania i organizowania pracy. Dzięki Jego długofalowym planom i wizjom konsekwentnie realizowany był zrównoważony rozwój inwestycyjny w gminie. Zawsze doskonale zarządzał swoim zespołem pracowników motywując ich do pracy wizją efektów ciężkiej pracy. Za swoje zasługi dla gminy został wyróżniony przez wójta Jana Brodę statuetką Bene Meritus.

W 2016 roku odszedł na zasłużoną emeryturę. Przez 20 lat pracy na rzecz mieszkańców zawsze miał na uwadze poprawę warunków ich życia, dostosowanie gminy do zmieniających się uwarunkowań i zrównoważony rozwój całej gminy. Był współtwórcą pierwszego w kraju Planu Budowy Dróg Gminnych na lata 2009-2018.

Autorytet w dziedzinie zamówień publicznych i finansów, wychował w urzędzie kolejnych specjalistów. Zawsze gotowy do dyskusji, służący fachową radą, doceniany i szanowany przez swoich współpracowników. Rozważny, traktował sprawy gminy z wyjątkową troską

Dodaj komentarz