Zielone światło dla trzeciego pasa autostradowej obwodnicy Poznania


Mamy dla wszystkich, którzy czekają na rozbudowę autostradowej obwodnicy Poznania bardzo dobrą wiadomość. GDOŚ w Warszawie uprawomocnił decyzję środowiskową tym samym z podtrzymana została decyzja środowiskowa RDOŚ w Poznaniu z października 2016 r. Trzeci pas będzie realizowany w pierwszej kolejności na odcinku ok. 13 km pomiędzy węzłami „Poznań Komorniki” i „Poznań Krzesiny”, a w późniejszym terminie Poznań Zachód – Komorniki na odcinku ok. 3 km.

Decyzja GDOŚ jest decyzją ostateczną i prawomocną, która otworzyła nam drogę do wznowienia prac nad projektem budowlanym i w konsekwencji złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Projektowanie potrwa od 3 do 4 miesięcy, co oznacza, że pozwolenie na budowę Wielkopolski Urząd Wojewódzki będzie w stanie wydać w II kwartale 2018 r. (WUW ma 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku). Po otrzymaniu pozwolenia na budowę AWSA wybierze wykonawcę prac, których rozpoczęcie może nastąpić w połowie 2018 r. Inwestycja obejmuje również rozbudowę wielu istniejących i dobudowę nowych ekranów akustycznych tam gdzie wymagają tego przepisy związane z zabezpieczeniem przed hałasem generowanym przez ruch na obwodnicy. W ramach realizowanego projektu po poszerzeniu autostrady powierzchnia ekranów będzie blisko 3 razy większa niż obecnie.
Obecnie obwodnicą Poznania przejeżdża dziennie ok. 65 tys. pojazdów (w tym niemal 15 tys. pojazdów ciężarowych) co oznacza, że rocznie z obwodnicy korzysta blisko 22 mln kierowców. 2/3 tej liczby korzysta z obwodnicy bezpłatnie poruszając się w ramach skrajnych węzłów Poznań Wschód i Poznań Zachód.

– Jesteśmy wobec tego sponsorem ruchu w Poznaniu (nie ma miejskiej obwodnicy Poznania, ruch wypychany jest z miasta na obrzeża) – mówi Zofia Kwiatkowska, rzecznik Autostrady Wielkopolskiej SA. – Przyczyn tak wysokiego ruchu jest kilka. Rozwój gospodarczy, wejście do UE i strefy Schengen, rozbudowa autostrady na wschód i na zachód, ale również skokowy wzrost ruchu na obwodnicy jest skutkiem podłączenia do obwodnicy drogi S11 (nie uwzględnia tego umowa koncesyjna) oraz zaniechania przez miasto Poznań budowy obwodnicy miejskiej (tzw. trzeciej ramy).

Rozbudowa obwodnicy obejmuje nie tylko poszerzenie o trzeci pas ruchu, ale również modernizację nawierzchni z przystosowaniem do większego ruchu oraz poszerzeniem łącznic na wybranych węzłach.

– W ubiegłym roku przeprowadziliśmy pewne prace wyprzedzające tj. zmodernizowaliśmy nawierzchnię na 3 węzłach obwodnicy: Komorniki, Dębina i Krzesiny – dodaje Zofia Kwiatkowska. Naszym celem jest prowadzenie prac tak by w jak najmniejszym stopniu zakłócić ruch w tej części miasta. Prace potrwają ok. 1,5 roku. Roboty będą wykonywane tak by ruch odbywał się na 2 pasach w każdym kierunku. Pasy będą zwężone i prędkość ograniczona prawdopodobnie do 50 lub 60 km/godz. Tymczasowa organizacja ruchu jest zatwierdzana przez wiele urzędów i jednostek takich jak Komenda Wojewódzka Policji, GDDKiA czy ZDM. Gdy znane już będą terminy i szczegóły realizacji rozbudowy, przeprowadzona zostanie szeroka akcja informacyjna dot. samej organizacji ruchu, zmian na obwodnicy wraz z instruktażem jak zachować się w konkretnych przypadkach. Zrobimy wszystko by zastosować optymalne rozwiązania, ale dla użytkowników autostrady i obwodnicy będzie to mimo wszystko trudny okres.

 

Dodaj komentarz