Zdobywają zawód w szkole z Volkswagenem


Volkswagen Poznań i Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu inaugurują nowy rok szkolny. W tym roku w klasach patronackich niemieckiego koncernu prowadzone będą zajęcia aż w 4 zawodach, w tym po raz pierwszy w zawodzie operatora maszyn i urządzeń odlewniczych oraz mechanika automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. W sumie w klasach VW naukę rozpocznie 96 uczniów.

vw1

W drugiej klasie uczniowie rozpoczną praktyki w Odlewni VW Poznań, gdzie przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii produkowane są odlewy o bardzo skomplikowanym kształcie.

Od 2005 roku w 3-letniej szkole zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 w podpoznańskim Swarzędzu prowadzone są zajęcia na kierunkach zawodowych w klasach Volkswagena. Niemiecki koncern patronuje kształceniu młodych specjalistów w zawodach: mechatronika, mechanika i elektromechanika pojazdów samochodowych. W tym roku dodatkowo ruszają klasy w zawodzie operatora maszyn i urządzeń odlewniczych oraz mechanika automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. Chętnych na zdobycie zawodu pod okiem specjalistów VW nie brakuje.

– Wśród absolwentów gimnazjów obserwujemy duże zainteresowanie nauką w klasach patronackich Volkswagena. W tym roku mieliśmy ponad dwie osoby na jedno miejsce – mówi Przemysław Jankiewicz, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu. – Wzorowo oceniam współpracę z poznańską fabryką. Dzięki temu, że nasza szkoła stała się partnerem jednego z największych pracodawców w Polsce, osiągnęła wysoki prestiż w środowisku, możliwość działania i rozwoju. Zapewnienie tak wielu absolwentom ciekawej pracy to także nieoceniony atut.

Dzięki współpracy szkoły z Volkswagenem uczniowie i nauczyciele uzyskali dostęp do nowych technologii w obszarze motoryzacji. Firma wyposażyła także pracownie przedmiotowe i przeszkoliła nauczycieli. Wiedzę teoretyczną uczniowie zdobywają w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, z kolei część praktyczna odbywa się w Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, w Zespole Szkół Samochodowych w Poznaniu, w zewnętrznych warsztatach i bezpośrednio w fabryce. Na nowym kierunku kształcącym odlewników uczniowie będą zdobywać wiedzę praktyczną w oparciu o zadania produkcyjne i ćwiczenia. Pracować będą m.in. w pełni wyposażonych, nowoczesnych warsztatach Odlewni VW Poznań.

– Obeznanie z najnowocześniejszymi technologiami w branży i możliwość uczenia się od specjalistów VW to solidny most ku przyszłości dla młodych ludzi. Pomimo, że jesteśmy odlewnią części aluminiowych, warsztaty tworzymy tak, aby uczniowie mogli zdobyć wiedzę również z zakresu odlewnictwa stopów żelaza. Umożliwi to im podjęcie pracy w dowolnej gałęzi przemysłu odlewniczego – wyjaśnia Dorota Rososińska z Działu Planowania VW Poznań.

Wszyscy uczniowie odbywający praktyki w Volkswagen Poznań zyskują status młodocianych pracowników tej firmy. Według polskich przepisów wynagrodzenie osób młodocianych wynosi 4%, 5% i 6% średniego miesięcznego wynagrodzenia odpowiednio w 1, 2 i 3 roku nauki. – W Volkswagen Poznań płacimy jednak wyższe stawki wszystkim naszym młodocianym pracownikom. Co więcej, uczniowie klas trzecich objęci są układem zbiorowym VW, który zawiera dodatkowe benefity – opowiada Jolanta Musielak, Członek Zarządu ds. Personalnych Volkswagen Poznań. – Doceniamy ich chęć nauki, energię i ciekawość poznawania zawodu, które każdego dnia możemy obserwować podczas praktyk w naszej firmie.

Najlepsi uczniowie mogą przystąpić do egzaminów zawodowych organizowanych przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, których koszty ponosi Volkswagen Poznań. Pozytywna ocena z egzaminu pozwala na uzyskanie prestiżowego, międzynarodowego, uznawanego w całej Europie certyfikatu upoważniającego do wykonywania zawodu. Uczniowie z klas patronackich VW w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu uzyskują wysokie wyniki na egzaminach krajowych i zagranicznych (AHK).

– Do tej pory edukację zakończyły cztery roczniki klas mechatronicznych i wszystkim absolwentom Volkswagen Poznań zaproponował umowę o pracę. Zatrudniliśmy 58 osób, a 1 września 2012 r. przyjmiemy kolejne 14 osób – całą klasę monterów mechatroników, którzy zdali egzaminy końcowe – dodaje Jolanta Musielak z VW Poznań.

Zatrudnieni absolwenci mogą również kontynuować naukę w szkołach prowadzących kierunki zaoczne.

Inauguracja roku szkolnego odbędzie się 6 września 2012 r. o godz. 15:00 w siedzibie Volkswagen Poznań Sp. z o.o. przy ul. Warszawskiej 349 w Poznaniu. Wezmą w niej udział uczniowie, nauczyciele i dyrekcja Zespołu Szkól Nr 1 w Swarzędzu, przedstawiciele firmy Volkswagen Poznań oraz władze regionu.

Wypowiedzi uczniów i absolwentów klas patronackich VW Poznań Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu:

vw11

Odlewnik odpowiada za ocenę i weryfikację narzędzi, oprzyrządowania modelowego i przyrządów pomocniczych stosowanych w procesach odlewniczych. Kontroluje również działanie aparatury pomiarowej oraz wykonuje kontrolę przebiegu procesu technologicznego zgodnie z procedurami zapewnienia jakości.

– Jestem absolwentem Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Swarzędzu na kierunku mechatronika. W trakcie 3-letniej nauki zdobyłem gruntowną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, niezbędną do wykonywania zawodu. Szkoła wraz z koncernem Volkswagena oferuje solidnie rozbudowany system praktyk, który umożliwił mi zdobycie doświadczenia w pracy na różnych stanowiskach. Nauczyłem się tutaj odpowiedzialności i współpracy z innymi ludźmi. Pod okiem fachowców z różnych dziedzin stawiałem swoje pierwsze kroki zawodowe w potężnej firmie. Uważam, że podjąłem słuszną decyzję wybierając ten kierunek nauki –  mówi Arkadiusz Krzyżan

– W czasie trzyletniej nauki w klasie mechatronicznej najbardziej podobał mi się sposób, w jaki uczniowie są przygotowywani do zawodu. Nauka w klasie VW to nie tylko czysta teoria, to także nauka praktycznego przygotowania do zawodu i poznania sposobu funkcjonowania zakładu pracy, jak i zawodu mechatronika. To także nauka w CKUiP z wyszkoloną kadrą i materiałem nauczania wykraczającym poza nasz zawód. W ciągu tych 3 lat podobały mi się także liczne wyjazdy zagraniczne i krajowe na szkolenia oraz w nagrodę za wyniki w nauce – mówi  Wiktor Kania.

– O nauce w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, w klasie o profilu mechatronicznym i praktykach w zakładzie Volkswagena, jak i w Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej mogę opowiadać w samych superlatywach. Nauka w szkole dała każdemu z nas wielką wiedzę teoretyczną na różne tematy, które otaczają nas w zakładzie VW Poznań. A praktyki tutaj jeszcze bardziej poszerzyły naszą wiedzę. Podczas dalszej pracy w zakładzie VW, dzięki wielu godzinom praktyk możemy podejść do zadań spokojniej, na mniejszym stresie (o ile w ogóle taki jest). Jestem bardzo zadowolony z wyboru szkoły. Podczas pracy w VW Poznań mam możliwość rozwijania się dalej – mówi Patryk Piaseczny.

Fot. VW

 

Dodaj komentarz