Zdecydowane absolutorium i gratulacje dla burmistrza Swarzędza Mariana Szkudlarka


Zasadniczym tematem VIII sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu, która odbyła się 21 maja, było udzielenie burmistrzowi miasta i gminy Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Głosowanie poprzedzone zostało odczytaniem pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz poszczególnych komisji Rady Miejskiej. Po dyskusji za przyjęciem uchwały absolutoryjnej głosowała zdecydowana większość 20 radnych, przy zaledwie 1 głosie wstrzymującym się.

Po głosowaniu przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura w imieniu radnych pogratulowała burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi znakomitego wyniku głosowania i podziękowała za dobrą współpracę. Burmistrz podziękował z kolei radnym, sołtysom oraz wszystkim swoim współpracownikom za pomoc, życzliwość i wysiłek wkładany w sprawne funkcjonowanie samorządu naszej gminy oraz wspólną pracę dla dobra ogółu mieszkańców.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz