Wyraź swoją opinię o przebudowie skrzyżowania


Do 10 lipca można zapoznawać się i wyrażać swoje opinie na temat projektu przebudowy skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej. Można je przesyłać do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

 

baltycka

 

Inwestycja polega na przebudowie skrzyżowania ulicy Bałtyckiej, znajdującej się w ciągu drogi krajowej nr 92 z ulicą Janikowską oraz z sąsiadującą z nią drogą dojazdową do pobliskich zakładów produkcyjnych. Realizacja inwestycji przyczyni się do znacznej poprawy bezpieczeństwa na tym bardzo newralgicznym skrzyżowaniu. Statystyki Miejskiej Komendy Policji w Poznaniu wykazują, że w latach 2006-2009 doszło w tym miejscu łącznie do 34 zdarzeń drogowych, w tym aż 11 z udziałem pojazdów ciężarowych, w których 18 osób zostało rannych.

Skrzyżowanie zostanie wyposażone w sygnalizację świetlną i oświetlenie uliczne, wykonane zostaną dodatkowe pasy ruchu lewoskrętu, prawoskrętu oraz pas włączenia do ruchu. Pasy o przeciwnym kierunku ruchu zostaną na całej długości skrzyżowania oddzielone od siebie wyspami zieleni. Zastosowane elementy inżynierii ruchu pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa drogowego w obrębie inwestycji. Przebudowana zostanie infrastruktura służąca komunikacji publicznej: zatoki i perony autobusowe w obrębie ulicy Janikowskiej. Wybudowana zostanie również kanalizacja deszczowa oraz ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Bałtyckiej.

Przyznane dofinansowanie pozwoli na rozpoczęcie realizacji projektu w trybie „Zaprojektuj & Wybuduj” jeszcze w tym roku. Rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie w III kwartale 2012 roku. Zakończenie przebudowy skrzyżowania planowane jest na III kwartał 2013 roku.

Według szacunków koszt inwestycji wyniesie ponad 15 milionów zł, z czego dotacja ze środków unijnych wyniesie około 10,5 miliona złotych czyli aż 85% kosztów kwalifikowanych projektu. W dniu 7 kwietnia 2011 roku podpisana została umowa pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Miastem Poznań o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu – DK 92” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Red.

Wizualizacja ZDM Poznań

 

Dodaj komentarz