Wolontariusze Kompanii Piwowarskiej wyremontują teatr


W najbliższą sobotę 31 sierpnia wolontariusze Kompanii Piwowarskiej odwiedzą SCENĘ ROBOCZĄ Centrum Rezydencji Teatralnej w Poznaniu, realizowaną przez Teatr Strefa Ciszy.


W ramach projektu „Przemoknięte serce teatru” pracownicy KP pomogą wyremontować garderobę, z której korzystają aktorzy.
SCENA ROBOCZA Centrum Rezydencji Teatralnej funkcjonuje w Poznaniu od września 2012 roku.
W tym czasie zostało zrealizowanych ponad 50 wydarzeń kulturalnych oraz 5 rezydencji teatralnych zakończonych premierami. SCENA ROBOCZA skupia alternatywnych twórców teatralnych
z Poznania, gości również zespoły i artystów z Polski i Europy. Dzięki odpowiedniej infrastrukturze, którą tworzą: biuro, warsztat, sala do prób i prezentacji, magazyn oraz garderoba, rezydenci mają zapewnione niezbędne zaplecze techniczne i organizacyjne do produkcji i prezentacji spektaklu. Niestety, samo „serce teatru”, czyli garderoba, już od dawna nie jest w najlepszym stanie.
– Zły stan techniczny fragmentu dachu sprawia, że do garderoby, w trakcie deszczu lub roztopów, dostaje się woda. Uniemożliwia to swobodne i komfortowe korzystanie z tej części budynku. Nie sposób bowiem bezpiecznie przechowywać tam kostiumów i rekwizytów. Przebywanie
w przesiąkniętym wilgocią miejscu nie jest zdrowe, ani przyjemne dla artystów – mówi Alicja Piotrowska ze Stowarzyszenia Teatr Strefa Ciszy.
Dlatego Kompania Wolontariuszy pomoże członkom stowarzyszenia odnowić przemokniętą garderobę. Główne działania zostaną przeprowadzone w najbliższą sobotę i skupią się na wyremontowaniu przeciekającego dachu oraz pomalowaniu sufitu, a także ponownym urządzeniu pomieszczenia. Prace przy ul. Grunwaldzkiej 55 rozpoczną się o godz. 10.00 i potrwają około
4 godzin.
– Garderoba jest w teatrze wyjątkowym miejscem, tam artyści wypoczywają, rozgrzewają się
i przygotowują się do występu. Mamy nadzieję, że dzięki naszej pomocy artyści nareszcie będą mieli komfortowe warunki do pracy – mówi Agnieszka Mosiniak-Chołdrych, liderka projektu.
Teatr Strefa Ciszy powstał w 1993 roku z inicjatywy Adama Ziajskiego. Obecnie jest jednym
z najbardziej liczących się w Polsce teatrów niezależnych, o czym świadczy niejednokrotne przywoływanie go w publikacjach poświęconych współczesnemu teatrowi. W trakcie wieloletniej pracy artystycznej Teatru Strefa Ciszy powstało około 30 spektakli, akcji, widowisk i happeningów. Teatr skupia wokół siebie twórców obdarzonych uznaniem, doświadczeniem artystycznym oraz pasją.
W 2004 roku Teatr został zakwalifikowany z projektem „36,6” do finału X Ogólnopolskiego Konkursu Na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. W Finale otrzymał dwie nagrody indywidualne za scenografię dla Adama Wojdy i Ilony Binarsch wręczone przez Ministra Kultury i Sztuki. Stowarzyszenie realizuje projekt Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA, który od września 2012 roku podejmuje próbę usystematyzowania zjawiska teatru poszukującego poprzez stworzenie regularnej sceny repertuaru teatrów niezależnych.

 

Dodaj komentarz