Wojnowice mają swoją oczyszczalnę


W Wojnowicach w gminie Opalenica została oficjalnie otwarta oczyszczalnia ścieków i kanalizacji sanitarnej.

Gospodarz  otwarcia Janusz Stachowiak – prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Komopal” w Opalenicy przypomniał zaproszonym gościom początki tej inwestycji, rozpoczętej dwa lata temu, a budowanej przez  firmę ATA-TECHNIK Sp. z o.o. z Budzynia. Całkowita wartość przedsięwzięcia zamknęła się kwotą ponad  8 mln zł brutto.  Inwestycja współfinansowana była przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wynosiła prawie 5,3 mln zł (ponad 78 proc. kosztów). Natomiast udział własny gminy stanowił  ponad 1,8 mln  zł.

Zadaniem tej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni jest przyjmowanie ścieków komunalnych z Wojnowic  (ponad tysiąc mieszkańców) oraz w niedalekiej przyszłości z  sąsiednich wsi, m. in. z Łagwów, Kozłowa, Uścięcic i miejscowości Dakowy Mokre.

Podczas uroczystego uruchomienia przedsięwzięcia burmistrz Opalenicy Roman Maternik wyraził zadowolenie z zakończenia przedsięwzięcia, pogratulował wszystkim, którzy uczestniczyli w realizacji tej ważnej dla gminy inwestycji. Warto zaznaczyć, iż w uruchomieniu obiektu udział wzięli: starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński oraz prezes WFOŚiGW Hanna Grunt.

Oprac. AS

 

 

Dodaj komentarz