Wkrótce przebudowa ulicy Gromadzkiej w Więckowicach


Umowa na wykonanie prac została właśnie podpisana. Rozpoczną się one już w sierpniu. Jak zmieni się ulica Gromadzka w Więckowicach (gm. Dopiewo)?

29 lipca Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu podpisał z firmą INFRAKOM KOŚCIAN umowę na Rozbudowę drogi powiatowej nr 2403P w m. Więckowice wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

Prace powinny się rozpocząć już w sierpniu. Apelujemy o ostrożność w czasie trwania prac oraz zwracanie uwagi na oznakowanie.

– Celem inwestycji jest nie tylko poprawa komfortu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg – wyjaśnia Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz