Wielkopolski Klub Kapitału z wizytą w nowej siedzibie PKO BP w Poznaniu


Lutowe spotkanie członków Wielkopolskiego Klubu Kapitału, które odbyło się na zaproszenie Tomasza Cemela, dyrektora Zachodniego Regionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO Banku Polskiego, członka WKK, obfitowało w liczne atrakcje. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia nowej siedziby PKO BP w wieżowcu „Bałtyk”, poznali kulisy budowy słynnego „Bałtyku” oraz wysłuchali ciekawych prelekcji na temat perspektyw gospodarki w 2018 roku oraz programów emerytalnych.

Przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania o godz. 16.30 odbyło się zwiedzanie nowej siedziby PKO Banku Polskiego w Poznaniu w wieżowcu „Bałtyk. Dyrektor Tomasz Cemel oprowadził gości po obecnie jednym z najnowocześniejszych oddziałów banku. Na parterze mieści się część dedykowana klientom bankowości osobistej. Można zatem w komfortowych warunkach załatwić  sprawy związane, zarówno z działalnością firmy, jak i osobiste. Natomiast na 8 piętrze, z którego podziwiać można niesamowitą panoramę Poznania, mieści się oddział korporacyjny. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w nowoczesne rozwiązania technologiczne i biznesowe pozwalające na stworzenie komfortowych warunków dla obsługi klientów. Poznański oddział jako pierwszy w kraju zaprojektowany został w nowym stylu, odpowiadającym nowoczesnym przestrzeniom wieżowca „Bałtyk”.

Po zwiedzaniu siedziby PKO BP Goście udali się do sąsiedniego budynku – Concordia Design, w którym odbyła się tradycyjna cześć spotkania. Na wstępie dyrektor Tomasz Cemel serdecznie podziękował członkom WKK za niezwykle liczne przybycie na spotkanie i przekazał głos prezesowi Piotrowi Voelkelowi – inwestorowi Centrum Biurowego „Bałtyk”, który opowiedział o kulisach budowy słynnego wieżowca. „Bałtyk” jest inwestycją bardzo odważną, udało się jednak, jak opowiadał Piotr Voelkel, stworzyć unikatowy budynek, dzieło sztuki, z wyjątkowymi, inspirującymi przestrzeniami, na które pomimo wyższej ceny z łatwością udało się znaleźć równie prestiżowych najemców, takich jak chociażby PKO BP.

Perspektywy gospodarki i rynków finansowych w 2018 roku

Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych PKO Banku Polskiego w ciekawej prezentacji przedstawił najnowsze perspektywy rozwoju polskiej gospodarki i rynków finansowych.

– Kondycja naszej gospodarki jest bardzo dobra, co potwierdza wysoki wzrost gospodarczy odnotowany za 2017 rok – w wysokości 4,6% – mówił Mariusz Adamiak – gospodarka rośnie szybko, a wzrost ten jest oparty na bardzo silnej konsumpcji, rosnącym eksporcie wspieranym przez ożywienie w światowej gospodarce i zauważalnym też ożywieniu w inwestycjach. Gospodarka jest efektywna, obserwujemy rekordowo niski deficyt fiskalny i dobry stan rachunku obrotów bieżących. Kiedy może nadejść pogorszenie? Jeśli nadejdzie, to nie wcześniej niż w połowie 2019 roku.

Programy emerytalne i uregulowania prawne

Równie interesująca była kolejna prezentacja Łukasza Przypisa, dyrektora regionalnego PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na temat pracowniczych programów emerytalnych. Programy te cieszą się rosnącą popularnością, szczególnie obecnie w sytuacji bardzo niskiego bezrobocia w Polsce, gdyż zwiększają one atrakcyjność pracodawcy i pozytywnie wpływają na stabilizację zatrudnienia. Programy te są dobrowolne i poza oczywistymi korzyściami dla pracownika, który gromadzi środki na dodatkową „prywatną” emeryturę są także atrakcyjne dla pracodawców.

Karina Plejer

Zdjęcia Monika Glabiszewska

Dodaj komentarz