Wiele premier na Poznań Motor Show 2019


Przyszłość motoryzacji

Ważną częścią targów będzie Kongres Move – Mobility & Vehicles, który w tym roku skupi się na elektromobilności. To forum ekspertów: weźmie w nim udział 1000 uczestników, 100 prelegentów i 20 wystawców w ramach strefy expo. Kongres podzielony będzie na 5 ścieżek tematycznych: „energetyka i ładowanie”, „transport jako usługa”, „nowe modele biznesowe”, „smart city” i „innowacje”. Do udziału zaproszeni zostali liderzy branży, międzynarodowi eksperci i praktycy rynku oraz przedstawiciele administracji.

Z myślą o tych, którzy poszukują zamiennika dla benzyny czy diesla, Grupa MTP zorganizuje wraz z Koalicją Na Rzecz Autogazu targi paliw alternatywnych: Alternative Fuels Technology, które odbędą się w tym samym czasie, co Poznań Motor Show i skupią się przede wszystkim na LPG, CNG, LNG i wodorze.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz