Ważny krok w stronę tramwaju na Kopernika


Generalnym założeniem inwestycji jest wykonanie torów o nowoczesnych parametrach technicznych i technologicznych, gwarantujących m. in. trwałość, stabilność, bezpieczeństwo i ograniczenie hałasu. W sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej trasa tramwajowa będzie wykonana w technologii tzw. cichego torowiska. W ramach projektu zakłada się także dostosowanie układu ciągów pieszych i ruchu rowerowego do wymogów budowanej infrastruktury komunikacji publicznej oraz poprawę nawierzchni chodników i jezdni w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej trasy.

Dokładny opis trasy oraz wyniki konsultacji społecznych dotyczących tej inwestycji znajdują się na stronie internetowej Projektu Copernicus: http://www.projektcopernicus.pl/

ZTM, RB

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz