Warsztaty WAY2LA w Poznaniu (ZDJĘCIA)


Dzisiaj w Poznaniu odbyły się kolejne warsztaty WAY2LA. To program polegający na przyznaniu miesięcznego stypendium w Los Angeles dwom osobom, po całym cyklu warsztatowym, który od grudnia 2018 do grudnia 2019.

Fot. Roger Gorączniak

Dodaj komentarz