Walne zgromadzenie ruchu Bezpartyjni – Wielkopolska w Tarnowie Podgórnym (ZDJĘCIA)


Walne zgromadzenie członków ruchu samorządowego Bezpartyjni – Wielkopolska odbyło się 12 marca w Tarnowie Podgórnym. Uczestniczyli w nim bezpartyjni prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie z wielkopolskich miast i wsi.

12 marca w Tarnowie Podgórnym odbyło się Walne Zebranie Członków Ruchu Społeczno-Samorządowego Bezpartyjni – Wielkopolska. W imieniu zarządu prezes Tadeusz Czajka – wójt Tarnowa Podgórnego przedstawił sprawozdanie z pierwszych miesięcy działalności (przypomnijmy, że stowarzyszenie zawiązało się 5 kwietnia 2017 r. podczas konwencji samorządowej w Tarnowie Podgórnym). Do tego sprawozdania uwag nie wniosła Komisja Rewizyjna, a chwilę później zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium.

W programie Walnego Zebrania Członków Ruchu Społeczno-Samorządowego Bezpartyjni – Wielkopolska zaplanowano także debatę na temat dalszych celów i kierunków działania stowarzyszenia. Dyskusję otworzył prof. Andrzej Stelmach wygłosił krótki wykład na temat wyników badań prowadzonych przez pracowników naukowych analizujących środowisko samorządowe. Następnie działający na rzecz ogólnopolskiego Ruchu Bezpartyjnych prezydenci miast: Szczecina – Piotr Krzystek, Zielonej Góry – Janusz Kubicki i Lubina – Robert Raczyński zachęcali do pełniejszej integracji środowiska samorządowego bez szyldów partii politycznych, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych. I właśnie temat przygotowania do kampanii wyborczej zdominował ostatnią część spotkania oraz rozmowy kuluarowe.

Zobacz zdjęcia autorstwa naszego fotoreportera Adama Michty/@Nasz Głos Poznański – poniżej

Dodaj komentarz