W Waszyngtonie znaleziono nieznane wcześniej zdjęcia lotnicze Poznania


W Waszyngtonie, w National Archives and Records Administration, czyli amerykańskim odpowiedniku Archiwum Państwowego, znaleziono nieznane wcześniej zdjęcia lotnicze Poznania, wykonane w kwietniu 1945 roku, niedługo po zakończeniu walk o miasto.

fotomapa-flyer

Zdjęcia te są doskonałej jakości i pokazują zabudowania śródmieścia oraz północnych i południowych dzielnic. Jest to bardzo cenny materiał dla miłośników historii i architektury Poznania, zawiera liczne ślady wojennej infrastruktury miasta, a także stanowi obraz wojennych zniszczeń. Zdjęcia zostały opracowane i ułożone w fotomapę.
Na drugiej stronie publikacji znajdziemy powiększenie centrum miasta, zestawione ze starszym zdjęciem z maja 1944 roku, co umożliwi porównanie widoku miasta przed i po walkach zimą 1945 roku. Nie wiadomo jeszcze jak wykorzystać ów zdjęcia.
Nowa publikacja jest dostępna jest od 1 września m.in. w punktach Centrum Informacji Miejskiej.

Dodaj komentarz